• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Juist als het vorig jaar vertrouwen wij dus ons plan aan u, eerbiedwaardige broeders, ter uitvoering toe, vooral aan degenen, onder u, die verblijven in streken, waar grooter welstand en rustiger toestanden heerschen. Het woord van Christus, den Heer: „Wie een dezer kleinen in Mijn naam opneemt, neemt Mij op" moet diep in uw hart geprent staan. Daarom vragen wij u: laat niets onbeproefd om te maken, dat de edelmoedige liefdadigheid van de u onderhoorige geloovigen beantwoorde aan de grootte der behoeften.

Wij verlangen derhalve, dat gij reeds nu voor den 28en dezer maand, den feestdag der Onnoozele Kinderen, of als gij dat beter vindt voor den verplichten feestdag, die dit feest onmiddellijk voorafgaat, voor heel uw diocees een collecte aankondigt ten bate der kinderen, die tengevolge van den oorlog in grooteren nood verkeeren, en dat gij die vooral aan de kinderen uit uw diocesen aanbeveelt. Gij zult u in uw ijver zeker wel willen belasten met de zorg het aldus {..}

Wij voor ons, wij wenschen de geloovigen na onze aansporing met woorden ook door ons voorbeeld tot milddadigheid te bewegen. Daarom schenken wij voor dat heilig liefdewerk de som van 100.000 lire.

Document

Naam: ANNUS IAM PLENUS
Over een collecte voor de noodlijdende kinderen
Soort: Paus Benedictus XV - Encycliek
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 1 december 1920
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0127, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 3 februari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test