• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ANNUS IAM PLENUS
Over een collecte voor de noodlijdende kinderen
4  -  De liefdadigheid zal hun reine vreugde verschaffen en het goddelijke Kind zal het hun loonen

4 - De liefdadigheid zal hun reine vreugde verschaffen en het goddelijke Kind zal het hun loonen

Ongetwijfeld zullen de kinderen uit de landen met meer overvloed wel wat hebben om hun zwakke kameraadjes kleeding en voedsel te bezorgen, vooral op het aanstaande kerstfeest, waarvan de ouders door hun verrassingen en geschenken voor hun kinderen gewoonlijk een nog blijder feest maken. Zouden wij dan kunnen denken, dat de kinderen zoo gestemd zijn, dat zij zelfs geen gedeelte van wat zij hebben., willen afstaan ten behoeve van de gezondheid dier behoeftige kinderen? O wat een troost, wat een vreugde zal het voor hen zijn, als zij maken, dat hun broertjes, die beroofd zijn van alles wat noodig of pleizierig is, de aanstaande feestdagen iets minder ongemakkelijk, iets prettiger kunnen doorbrengen! Het kindje Jesus maakte de herders, die het in den nacht van Zijn geboorte met hun geschenken kwamen bezoeken om Zijn armoede wat te verlichten, met Zijn lieven glimlach gelukkig en verlichtte hen met de overgroote ,genade van het geloof. Evenzoo zal Het met Zijn zegen en met Zijn hemelscha gunsten alle kinderen beloonen, die uit liefde tot Hem de ellende en de droefheid van hun broertjes verzachten; zij kunnen in deze dagen niets doen, niets aanbieden wat het kindje Jesus liever heeft.

Wij drukken dan ook de christelijke ouders, die van den goddelijken Vader den ernstigen plicht hebben hun kinderen tot de beoefening van de liefde en van de andere deugden te vormen, met klem op het hart, van deze gelukkige gelegenheid gebruik te maken om in het hart hunner kinderen de gevoelens van menschlievendheid en innig medelijden op te wekken en aan te kweeken. Het is ons een genoegen hun daarbij een voorbeeld voor oogen te stellen, dat alle navolging verdient. Wij herinneren ons nl. dat verleden jaar verscheiden kinderen uit de aanzienlijke families van Rome ons op een audiëntie zelf hun aalmoes zijn komen brengen, die zij op aansporing hunner ouders onder elkander hadden bijeengebracht door zich zelf een klein genoegen te ontzeggen.

Document

Naam: ANNUS IAM PLENUS
Over een collecte voor de noodlijdende kinderen
Soort: Paus Benedictus XV - Encycliek
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 1 december 1920
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0127, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 3 februari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test