• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ANNUS IAM PLENUS
Over een collecte voor de noodlijdende kinderen
3  -  Een nieuw beroep op de liefdadigheid, vooral tot de kinderen uit de meer welvarende landen

3 - Een nieuw beroep op de liefdadigheid, vooral tot de kinderen uit de meer welvarende landen

Zoo komen wij dan, bezield door de gedachte dat wij de vader van allen zijn, en met het woord van den goddelijken Meester op de lippen: „Ik heb medelijden met de schare.... ze hebben niets te eten", bij de nadering van Christus' geboortedag een nieuw beroep doen op de christelijke natiën, om ons door hun aalmoes in staat te stellen aan die zieke en verzwakte kinderen zonder eenig onderscheid wat verlichting te brengen. Het moge een milde aalmoes zijn. Vandaar ons beroep op allen, in wier hart nog goedheid en medelijden woont. Maar vooral richten wij ons tot de kinderen uit de landen met meer overvloed, die beter in staat zijn hun broertjes in Christus te hulp te komen. Is het geboortefeest van Jesus Christus om zoo te zeggen niet hun eigen feest? Is het niet alsof die verlaten kinderen uit die verre streken smeekend de handen naar hert uitstrekken, en hen wijzen op de „wieg" waarin het goddelijk Kindje ligt te schreien? Is dat Kind niet het broertje van allen? „Terwijl Hij rijk was, is Hij arm geworden", en van uit Zijn kribbe leert Hij als van een leerstoel van, hemelsche wijsheid al zwijgend de hooge waarde van de broederlijke liefde, maar ook den plicht om van de eerste kinderjaren af zich te onthechten aan de begeerte naar de goederen dezer wereld en daarvan mede te deelen aan de armen, die meer op Christus gelijken en daardoor dichter bij Hem staan.

Document

Naam: ANNUS IAM PLENUS
Over een collecte voor de noodlijdende kinderen
Soort: Paus Benedictus XV - Encycliek
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 1 december 1920
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0127, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 3 februari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test