• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ANNUS IAM PLENUS
Over een collecte voor de noodlijdende kinderen
2  -  De hulp is helaas niet geheel toereikend geweest en de nood is op vele plaatsen nog zeer groot

2 - De hulp is helaas niet geheel toereikend geweest en de nood is op vele plaatsen nog zeer groot

Maar helaas, de algemeene schaarste en duurte, door den oorlog veroorzaakt, is zoo groot en heerscht in zoo verschillende kringen, dat de door ons verleende hulp wellicht niet alle noodlijdende streken heeft bereikt, en, waar zij verleend werd, niet in alle behoeften kon voorzien. Bovendien, in den loop van het jaar na de uitvaardiging onzer encycliek over dit onderwerp, eerbiedwaardige broeders, is de toestand in de meeste van die streken niet veel verbeterd. Het is een feit, dat de bevolkingen aldaar, en vooral de kinderen, wegens de schaarste aan alles nog altijd een hard bestaan hebben. Nog erger: op sommige plaatsen is de oorlogsbrand opnieuw uitgebroken met heel zijn onvermijdelijk gevolg van verliezen en rampen. Elders zijn als gevolg van revolutie en menschonteerende massaslachtingen tallooze gezinnen tot den bedelstaf gebracht; echtgenooten zijn van man of vrouw, kinderen van hun ouders beroofd. Meer dan één land is er, waar het verkeer en de bevoorrading ten zeerste bemoeilijkt is, zoodat de bevolking onder denzelfden nood gebukt gaat als tijdens den afgrijselijken oorlog.

Document

Naam: ANNUS IAM PLENUS
Over een collecte voor de noodlijdende kinderen
Soort: Paus Benedictus XV - Encycliek
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 1 december 1920
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0127, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 3 februari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test