• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ANNUS IAM PLENUS
Over een collecte voor de noodlijdende kinderen
1  -  Dankbaarheid voor de wijze waarop aan 's pausen oproep van het vorig jaar gehoor gegeven is

1 - Dankbaarheid voor de wijze waarop aan 's pausen oproep van het vorig jaar gehoor gegeven is

Het is reeds een vol jaar geleden, sedert wij, vlak na den oorlog, een beroep op alle christenen gedaan hebben, om bij de nadering van het geboortefeest van onzen Heer hun medelijdend hart te laten spreken voor de kinderen uit Midden-Europa, die door honger en gebrek in zulk een vreeselijk lijden waren, dat zij door ondervoeding wegkwijnden en den dood tegemoet gingen. Dat beroep van ons kwam voort uit een liefde, welke zonder eenig onderscheid van ras of nationaliteit in haar goedheid allen omvat, die het beeld van God in zich dragen. Het is voor ons een buitengewone vreugde, dat dit beroep niet vruchteloos is geweest. Het succes er van is vooral aan u, eerbiedwaardige broeders, meer dan bekend. Gij zijt de eersten geweest om ons bij die weldadige onderneming uw ijverige medewerking te verleenen.

Inderdaad, er ontstond als het ware een edele wedstrijd in weldadigheid, waardoor uit heel de wereld een groote som gelds werd bijeengebracht, die den vader van allen in staat stelde, om in de behoeften van zooveel onschuldige kinderen te voorzien en hun lijden te verhelpen. Nooit zullen wij ophouden Gods goedheid te prijzen, die er behagen in vond zulke rijke gaven der christelijke liefdadigheid door onze handen aan die verlaten kindertjes te doen .toekomen. En hier kunnen wij ons niet weerhouden een openlijke hulde te brengen aan het comité „Save the Children, Fund", dat geen zorg en moeite gespaard heeft om aalmoezen, kleederen en levensmiddelen te verzamelen.

Document

Naam: ANNUS IAM PLENUS
Over een collecte voor de noodlijdende kinderen
Soort: Paus Benedictus XV - Encycliek
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 1 december 1920
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0127, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 3 februari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test