• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Terwijl wij het onze doen en voor u opnieuw het verlangen en de angsten van een mensheid tot uitdrukking brengen die naar vrede verlangt en daar behoefte aan heeft, zijn wij ons ervan bewust, dat de weg die naar de komst van een nieuwe internationale orde moet leiden die in staat is de oorlogen en hun oorzaken uit te sluiten, en bijgevolg de wapens overbodig te maken, in ieder geval niet even kort zal kunnen zijn als wij het zouden willen.

Het zal dus onvermijdelijk zijn ondertussen - vooruitstrevend, maar tegelijk bijna ongeduldig; evenwichtig maar moedig - een strategie van de vrede en de ontwapening te bestuderen en te bevorderen met de blik en de wil gevestigd op het uiteindelijke doel van een algemene en volledige ontwapening.

Wij hebben geen bevoegdheid of gezag om u de methoden en mechanismen van een dergelijke strategie aan te geven die in ieder geval het organiseren veronderstelt van vaste en doelmatige internationale controlesystemen. Wij geloven echter dat er een gemeenschappelijke overeenstemming met u bestaat over de noodzaak enige prioriteiten vast te stellen in de bedoelde poging de bewapeningswedloop te stoppen en het gewicht van de bestaande wapens te verminderen.

  1. De kernbewapening neemt ongetwijfeld de eerste plaats in: het is de verschrikkelijkste bedreiging welke op de mensheid drukt. Terwijl wij de tot nu toe in deze sector genomen initiatieven zeer hoog op prijs stellen, kunnen wij alle landen en vooral die er de voornaamste verantwoordelijkheid dragen slechts aanmoedigen door te gaan en deze initiatieven te ontwikkelen die de volledige uitsluiting van het atoomarsenaal tot einddoel hebben. Tegelijk zal men de middelen moeten vinden voor alle volkeren de mogelijkheid te openen een vreedzaam gebruik te maken van de onmetelijke bronnen van de kernenergie.
  2. Vervolgens komen de reeds bestaande of mogelijke wapens voor massavernietiging, zoals de chemische wapens, stralingswapens of van elke andere soort en die zonder onderscheid toeslaan of, om een op zich wrede uitdrukking te gebruiken, die uiterst gruwelijke en onnodige gevolgen hebben.
  3. Ook moet de handel in conventionele wapens worden vermeld, die om zo te zeggen, de voornaamste voedingsbron van de plaatselijke of beperkte oorlogen zijn. Tegenover de onmetelijkheid van de ramp welke een oorlog voorde wereld of voor hele werelddelen zou betekenen welke zijn toevlucht zou nemen tot heel het arsenaal van strategische wapens en andere, kunnen dergelijke conflicten van minder belang, zo niet te verwaarlozen, schijnen.

Maar de verwoestingen en het lijden die ze voor de bevolkingen veroorzaken die er de slachtoffers van zijn, zijn niet minder dan die welke op een heel andere schaal door een algemeen conflict zouden worden opgeroepen. Bovendien kan de verhoging van de bewapeningsbegrotingen de economie van landen die altijd nog in ontwikkeling zijn verstikken. Nog afgezien overigens van het gevaar dat in een voortaan klein geworden wereld waarin de verschillende belangen elkaar raken en botsen, een plaatselijk conflict langzamerhand veel meer grote branden teweeg zou kunnen brengen 

Document

Naam: AAN DE EERSTE SPECIALE SESSIE VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES OVER ONTWAPENING
Ontwapening, nieuwe wereldorde, ontwikkeling
Soort: H. Paus Paulus VI - Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 mei 1978
Copyrights: © 1978, Archief van de Kerken, p. 595-601
Bewerkt: 1 juni 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test