• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
HOOFDSTUK 8  -  DE GEBROKENHEID BEGELEIDEN, ONDERSCHEIDEN EN INTEGREREN (291-312)

HOOFDSTUK 8 - De gebrokenheid begeleiden, onderscheiden en integreren (291-312)

De synodevaders hebben gezegd dat ondanks dat de Kerk van mening is dat elk verbreken van de huwelijksband

“tegen de wil van God is, is zij zich ook bewust van de broosheid van velen van haar kinderen”. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 24

Verlicht door de blik van Christus,

“richt de Kerk met liefde zich tot hen die op een onvolledige wijze deelnemen aan haar leven, en erkent daarbij dat de genade van God ook in hun leven werkzaam is door hun moed te geven het goede te doen, met liefde voor elkaar te zorgen en ten dienste te staan van de gemeenschap waarin zij leven en werken”. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 25

Anderzijds blijkt deze houding te worden versterkt in de context van het jubeljaar, gewijd aan de barmhartigheid. Hoewel zij altijd de volmaaktheid voorhoudt en uitnodigt tot een voller antwoord aan God,

“moet de Kerk met aandacht en zorg haar zwakste, door gewonde en verloren liefde getekende kinderen begeleiden en hun weer vertrouwen en hoop geven, als het licht van een vuurtoren van een haven of van een fakkel die te midden van de mensen wordt gedragen om hen te verlichten die de koers zijn kwijtgeraakt of zich in stormachtig weer bevinden”. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 28

Laten wij niet vergeten dat het werk van de Kerk vaak lijkt op dat van een veldhospitaal.

Het christelijk huwelijk, weerspiegeling van de vereniging tussen Christus en zijn Kerk, komt volledig tot stand in de vereniging tussen een man en een vrouw, die zich aan elkaar geven in een exclusieve liefde en in vrije trouw, elkaar tot de dood toebehoren en zich openstellen voor het doorgeven van het leven, geheiligd door het sacrament dat hun de genade schenkt om te worden tot een huiskerk en gist van nieuw leven voor de maatschappij. Andere vormen van vereniging staan haaks op dit ideaal, terwijl sommige het minstens gedeeltelijk en op analoge wijze verwezenlijken. De synodevaders hebben bevestigd dat de Kerk niet nalaat de constructieve elementen in de situaties op hun waarde te schatten die nog niet of niet meer beantwoorden aan haar leer over het huwelijk.Vgl. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 41.43 Vgl. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 70

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test