• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
HOOFDSTUK 3  -  DE BLIK OP CHRISTUS GERICHT: DE ROEPING VAN HET GEZIN (58-88)

HOOFDSTUK 3 - De blik op Christus gericht: de roeping van het gezin (58-88)

In en rond gezinnen zou de boodschap van het Evangelie moeten klinken; de kern van de boodschap, het kerygma, is hetgeen

"het mooist, het grootst, het aantrekkelijkst en tegelijkertijd het noodzakelijkst is."Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 35

Deze boodschap

"moet het middelpunt vormen van de evangeliserende activiteit." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 164

Het is de eerste en belangrijkste verkondiging,

"waarnaar men steeds weer op verschillende manieren moet luisteren en die men ..., in alle fases en momenten, steeds weer in de een of andere vorm." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 164

Inderdaad,

"er is niets dat solider, dieper, zekerder, consistenter en wijzer is dan deze verkondiging." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 165

Uiteindelijk,

"Heel de christelijke vorming is allereerst een verdieping van het kerygma." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 165

Ons onderricht betreffende huwelijk en gezin mag niet ophouden zich te laten inspireren en te veranderen in het licht van deze verkondiging van liefde en tederheid, wil zij niet puur een verdediging worden van een kille en levenloze leer. Men kan immers evenmin het mysterie van het christelijk gezin volledig begrijpen tenzij in het licht van de oneindige liefde van de Vader, die zichtbaar is geworden in Christus, die zich tot het einde toe heeft gegeven en leeft te midden van ons. Daarom wil ik de blik richten op de levende Christus, die aanwezig is in zoveel liefdesgeschiedenissen en het vuur van de Geest afsmeken over alle gezinnen van de wereld.

Dit korte hoofdstuk wil daarom de leer van de Kerk over het huwelijk en het gezin samenvatten. Ook hier zal ik vermelden wat de Synode Vaders te zeggen hadden over het licht dat door ons geloof geboden wordt. Ze begonnen met de blik van Jezus en ze spraken over hoe Hij

"de vrouwen en de mannen die Hij heeft ontmoet, en met liefde en tederheid hun stappen begeleid met waarheid, geduld en barmhartigheid, wanneer Hij de eisen van het Rijk van God verkondigde." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 12

De Heer is ook vandaag nog met ons wanneer we het evangelie van het gezin proberen te praktiseren en door te geven.

Ten opzichte van hen die het huwelijk verwierpen, leert het Nieuwe Testament dat “al wat God geschapen heeft, goed is en niets verwerpelijk is” (1 Tim. 4, 4). Het huwelijk is een “gave” van de Heer. Vgl. 1 Kor. 7, 7 Tegelijkertijd wordt er op grond van deze positieve waardering sterk het accent gelegd op het zorg dragen voor deze goddelijke gave: “Het huwelijk is iets kostbaars: laten we het allen in ere houden en de trouw respecteren” (Heb. 13, 4). Deze gave van God sluit de seksualiteit in: “Weigert elkaar de gemeenschap niet” (1 Kor. 7, 5).

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test