• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De synodevaders hebben ook willen onderstrepen dat

“een van de fundamentele uitdagingen waarvoor de gezinnen zich geplaatst zien, vandaag zeker die van de opvoeding is, die nog veeleisender en complexer wordt gemaakt door de huidige culturele werkelijkheid en de grote invloed van de media”. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 60

"De Kerk heeft vertrekkend van de christelijke initiatie en gastvrije gemeenschappen, een belangrijke rol bij de ondersteuning van gezinnen." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 61

Het lijkt mij echter zeer belangrijk eraan te herinneren dat een integrale opvoeding van de kinderen

"een belangrijke plicht"

en tegelijk

"een recht van de hoogste orde"

is voor ouders. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1136 Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 627

Het is niet alleen een last of een zorg, maar ook een wezenlijk en onvervangbaar recht dat zij zijn geroepen te verdedigen en dat niemand hun zou moeten willen afnemen. De staat biedt op subsidiaire wijze een opvoedkundige dienst door de niet te delegeren functie van de ouders te begeleiden: zij hebben het recht in vrijheid het type te kunnen kiezen van een - betaalbare en kwalitatief goede - opvoeding die zij hun kinderen overeenkomstig hun eigen overtuigingen willen geven. De school vervangt de ouders niet, maar is complementair. Dit is een fundamenteel principe:

“Iedere andere medewerker in het opvoedkundig proces moet namens de ouders met hun goedkeuring en in zekere mate ook in opdracht van hen handelen”. Pauselijke Raad voor het Gezin, Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband, De ware betekenis van de menselijke seksualiteit (8 dec 1995), 23

Maar

“er is een breuk ontstaan tussen gezin en maatschappij, tussen gezin en school, de opvoedkundige overeenkomst is verbroken, en zo is het opvoedkundig verbond van de maatschappij met het gezin in een crisis geraakt”. Paus Franciscus, AudiĆ«ntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 15. De opvoeding (20 mei 2015), 4

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test