• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het gebed in het gezin is een bevoorrecht middel om dit Paasgeloof tot uitdrukking te brengen en te versterken. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 87 Er kunnen elke dag enkele minuten worden gevonden om samen voor de levende Heer te staan, Hem de dingen te zeggen die zorgen baren, bidden voor de noden van het gezin, bidden voor iemand die een moeilijk ogenblik doormaakt, Hem hulp vragen om lief te hebben, Hem te danken voor het leven en de goede dingen, de Maagd te vragen ons met haar mantel van moeder te beschermen. Dit ogenblik van gebed kan, eenvoudig gezegd, het gezin zoveel goed doen. De verschillende uitdrukkingen van de volksvroomheid zijn voor veel gezinnen een schat aan spiritualiteit. De gemeenschappelijke weg van gebed bereikt zijn hoogtepunt in de gemeenschappelijke deelname aan de Eucharistie, vooral in de context van de zondagsrust. Jezus klopt aan de deur van het gezin om daarmee de eucharistische maaltijd met Hem te delen. Vgl. Openb. 3, 20 Daar kunnen de echtgenoten altijd het Paasverbond bezegelen dat hen heeft verenigd, en het verbond weerspiegelt dat God op het kruis heeft bezegeld met de mensheid. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 57 De Eucharistie is het sacrament van het Nieuwe Verbond waarbij het verlossende handelen van Christus wordt geactualiseerd. Vgl. Lc. 22, 20 Zo wordt men de diepe banden gewaar die er bestaan tussen het huwelijksleven en de Eucharistie. Laten wij niet vergeten dat het Verbond van God met zijn volk wordt omschreven als een verloving Vgl. Ez. 16, 8.60 Vgl. Jes. 62, 5 Vgl. Hos. 2, 21-22 , en het Nieuwe Verbond ook wordt gepresenteerd als een huwelijk. Vgl. Openb. 19, 7 Vgl. Openb. 21, 2 Vgl. Ef. 5, 25 Het voedsel van de Eucharistie is kracht en stimulans om iedere dag het huwelijksverbond als “huiskerk” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 te beleven.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test