• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het onderricht van de moraaltheologie zou niet moeten nalaten deze overwegingen tot de hare te maken, omdat men, ook al moet men weliswaar zorgen voor de volledigheid van het morele onderricht van de Kerk, altijd in het bijzonder aandacht moet besteden aan het benadrukken en aanmoedigen van de hoogste en centrale waarden van het Evangelie, Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 36-37 in het bijzonder het primaat van de liefde als antwoord op het belangeloze initiatief van de liefde van God. Soms kost het ons veel om in de pastoraal ruimte te geven aan de onvoorwaardelijke liefde van God. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Aan William W. Kard. Baum bij gelegenheid van de cursus over het "forum internum" georganiseerd door de Apostolische Penitentiarie (22 mrt 1996), 5. Misschien uit scrupulositeit , verborgen achter een groot verlangen naar trouw aan de waarheid, eisen sommige priesters van de penitent een voornemen van berouw zonder enige schaduw, waardoor de barmhartigheid in rook opgaat onder het zoeken naar een hypothetisch pure gerechtigheid. Daarom is het de moeite waard te herinneren aan het onderricht van de heilige Johannes Paulus II, die stelde dat de voorspelbaarheid van een nieuwe val aan “de authenticiteit van het voornemen niets afdoet." Wij stellen aan de barmhartigheid zoveel voorwaarden dat wij haar ontdoen van een concrete zin en werkelijke betekenis, en dat is de ergste manier om het evangelie af te zwakken. Weliswaar sluit bijvoorbeeld de barmhartigheid gerechtigheid en waarheid niet uit, maar wij moeten vooral zeggen dat de barmhartigheid de volheid van de gerechtigheid is en de schitterendste manifestatie van de waarheid van God. Daarom moet men

“iedere theologische opvatting die uiteindelijk aan de almacht zelf van God, en in het bijzonder aan zijn barmhartigheid, twijfelt als niet toereikend" Internationale Theologische Commissie, De hoop op verlossing voor kinderen die sterven zonder gedoopt te zijn (19 apr 2007), 2

beschouwen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test