• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Verwerp mij niet in mijn ouderdom, laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken” (Ps. 71, 9) Dit is de kreet van de oudere die vergetelheid en minachting vrees. Zoals God ons uitnodigt zijn instrument te zijn om te luisteren naar de smeekbede van de armen, verwacht Hij ook van ons dat wij luisteren naar de kreet van de ouderen. Vgl. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 17-18 Dit stelt vragen aan de gezinnen en de gemeenschappen, omdat

"“de Kerk zich niet kan en wil conformeren aan een mentaliteit van onverdraagzaamheid en nog minder van onverschilligheid en minachting ten opzichte van de ouderdom. Wij moeten opnieuw een collectief gevoel van dankbaarheid, waardering, gastvrijheid opwekken die de oudere laten voelen dat hij een levend deel van zijn gemeenschap is. Ouderen zijn mannen en vrouwen, vaders en moeders die vóór ons op dezelfde weg als wij zijn geweest, in hetzelfde huis als wij, onze dagelijkse strijd voor een waardig leven hebben gevoerd." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 6. Grootouders (I) (4 mrt 2015), 7-8

Daarom

"hoezeer zou ik een Kerk willen die de wegwerpcultuur uitdaagt met de overlopende vreugde van een nieuwe omarming tussen jongeren en ouderen!" Paus Franciscus, Audiëntie, Het gezin - 7. Grootouders (II) (11 mrt 2015), 7

Het gebrek aan historisch geheugen is een ernstige tekortkoming van onze maatschappij. Het is een onvolwassen mentaliteit van “het is toch verleden tijd”. Een standpunt hebben en kunnen innemen ten opzichte van de voorbije gebeurtenissen is de enige mogelijkheid om een toekomst op te bouwen die zin heeft. Men kan niet opvoeden zonder herinnering: “Herinner u de dagen van vroeger” (Heb. 10, 32).

De verhalen van de ouderen zijn heel goed voor kinderen en jongeren, omdat zij hen in contact brengen met de beleefde geschiedenis van zowel het gezin als van de wijk en het land. Een gezin dat zijn grootouders, die de levende herinnering ervan zijn, niet respecteert en niet voor hen zorgt, is een gedesintegreerd gezin; daarentegen is een gezin dat zich herinnert, een gezin dat een toekomst heeft. Daarom

“draagt een beschaving waarin geen plaats is voor de ouderen, waarin de ouderen worden afgedankt, omdat zij problemen veroorzaken, daarom draagt deze maatschappij het virus van de dood in zich”, Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 6. Grootouders (I) (4 mrt 2015), 2

omdat

“zij zich losrukt van haar eigen wortels”. Paus Franciscus, Toespraak, Toespraak bij internationale ontmoeting met senioren - Sint Pietersplein, Bejaardenhuizen zouden 'longen' van menselijkheid moeten zijn (28 sept 2014), 6

Het hedendaagse verschijnsel dat men zich wees voelt in termen van discontinuïteit, ontworteling en het wegvallen van de zekerheden die het leven vorm geven, daagt ons uit van onze gezinnen een plaats te maken waar kinderen kunnen wortelen in de grond van een collectieve geschiedenis.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test