• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vriendschappelijke liefde verenigt alle aspecten van het huwelijksleven en helpt de leden van het gezin verder te gaan in al zijn fases ervan. Daarom moeten alle gebaren die deze liefde tot uitdrukking brengen, voortdurend worden onderhouden, zonder bekrompenheid, rijk aan edelmoedige woorden. In het gezin

“is het noodzakelijk drie woorden te gebruiken. Ik zou het willen herhalen. Drie woorden: ‘mag ik?’, ‘dank je’, ‘sorry’. Drie sleutelwoorden!”. Paus Franciscus, Toespraak, Tijdens de bedevaart op de Gezinsdag ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof - Sint Pietersplein, Het is vandaag mogelijk in het gezin de vreugde van het geloof te beleven (26 okt 2013), 2 "Wanneer men in een gezin niet opdringerig is en zegt ‘mag ik?’, wanneer men in een gezin niet egoïstisch is en men leert ‘dank je’ te zeggen en wanneer men in een gezin merkt dat men iets verkeerds heeft gedaan en ‘sorry’ weet te zeggen, dan is daar vrede en vreugde." Paus Franciscus, Angelus/Regina Caeli, Feest van de Heilige Familie van Nazareth - Sint- Pietersplein, Vluchtelingen en ouderen zijn de uitgeslotenen van onze maatschappij (29 dec 2013), 2

Wij zijn niet karig met het gebruik van deze woorden, wij gebruiken ze overvloedig dag na dag, omdat

“sommige vormen van stilte, soms ook in het gezin, tussen man en vrouw, tussen vaders en kinderen, tussen broers en zussen, een zware last zijn." Paus Franciscus, Toespraak, Tijdens de bedevaart op de Gezinsdag ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof - Sint Pietersplein, Het is vandaag mogelijk in het gezin de vreugde van het geloof te beleven (26 okt 2013), 1

Geschikte woorden, op het juiste ogenblik gezegd, beschermen en voeden de liefde, dag na dag.

De relaties tussen broers en zussen verdiept zich in de loop van de tijd en

“de band van broederschap die in het gezin wordt gevormd tussen de kinderen is, als dit gebeurt in de sfeer van een opvoeding tot het openstaan voor de ander, de grote school van vrijheid en vrede. In het gezin leert men onder broers en zussen het menselijk samen leven [...]. Wij zijn ons daar misschien niet altijd van bewust, maar het is juist het gezin dat broederschap in de wereld binnenbrengt! Vanuit deze eerste ervaring van broederschap, gevoed door genegenheid en opvoeding in het gezin, straalt de stijl van broederschap als een belofte uit over de hele maatschappij.” Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 5. Broers en zussen (18 feb 2015), 3

Om een crisis het hoofd te bieden is het noodzakelijk aanwezig zijn. Het is moeilijk, omdat de personen zich soms isoleren om niet hetgeen ze voelen, te tonen, zij zonderen zich af in een kleingeestige en bedrieglijke stilte. Op deze ogenblikken is het noodzakelijk ruimte te scheppen om van hart tot hart te communiceren. Het probleem is dat het op een ogenblik van crisis moeilijker wordt te communiceren, als men nooit heeft geleerd het te doen. Het is een ware kunst, die men in tijden van kalmte leert om haar in praktijk te brengen in moeilijke tijden. Men moet helpen de meest verborgen oorzaken te ontdekken in de harten van de echtgenoten en ze het hoofd te bieden als een bevalling die voorbij zal gaan en een nieuwe schat zal achterlaten. De antwoorden op de gehouden enquêtes laten zien dat in moeilijke of kritieke omstandigheden de meerderheid niet haar toevlucht neemt tot pastorale begeleiding, omdat zij deze niet voelt als begripvol, nabij, realistisch, concreet. Laten wij daarom ook trachten huwelijkscrises te benaderen met een blik die hun last van verdriet en angst niet ontkent.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test