• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het feit dat God het gezin tot fundament gemaakt heeft van de menselijke samenleving en tot model van het kerkelijk leven, eist van iedereen een beslist en overtuigd antwoord. In H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
dat twintig jaar geleden uitkwam, liet ik het reeds horen: Gezin, word wat je bent. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 17 Vandaag voeg ik eraan toe: "Gezin geloof in wat je bent, geloof in jouw roeping om een lichtend teken te zijn van Gods liefde."

Deze samenkomst staat ons toe God te danken voor de gaven die werden geschonken aan Zijn Kerk en aan de families die tijdens deze jaren de lessen hebben geput uit de leer van het concilie en van H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
. Daarenboven moeten wij dankbaar zijn aan de Kerk die in Italië is en aan haar herders voor de doorslaggevende bijdrage aan de bezinning over huwelijk en gezin, aan de hand van belangrijke documenten zoals Evangelisatie en sacrament van het huwelijk dat reeds sinds 1975 heeft toegestaan om een waarachtige ommekeer door te voeren in de gezinspastoraal. Vooral het Direttorio di pastorale familiare (de beleidsverklaring over de gezinspastoraal), gepubliceerd in juli 1993 is van groot belang. 

Document

Naam: DE BESCHERMING VAN HET GEZIN DAT OP HET HUWELIJK BERUST
Tot de deelnemers aan de gebedsontmoeting van Italiaanse gezinnen - Sint Pietersplein
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 20 oktober 2001
Copyrights: © 2002, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 321, p. 121-125
Vert. uit het Italiaans: Dirk Mareels
Bewerkt: 21 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test