• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Beste vrienden, ik dank u voor het werk van missionaire animatie en vorming dat u, als nationale directeurs van de Pauselijke Missiewerken, verricht in uw lokale Kerken. De Pauselijke Missiewerken, die mijn voorgangers en het Tweede Vaticaans Concilie hebben bevorderd en aangemoedigd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 38, blijven een bevoorrecht werktuig voor missionaire samenwerking en voor een vruchtbare spreiding van personeel en financiële middelen tussen de verschillende Kerken. We mogen overigens niet vergeten dat de Pauselijke Missiewerken ook steun verlenen aan de Pauselijke Colleges, hier in Rome, waar priesters, kloosterlingen en leken gekozen en naartoe worden gestuurd door hun bisschoppen, en er worden gevormd voor lokale Kerken en voor missiegebieden. Uw werk is kostbaar voor de opbouw van de Kerk, die ertoe is geroepen om het "gemeenschappelijk huis" te worden van heel de mensheid. Moge de Heilige Geest, die de meest vooraanstaande rol speelt in de missie, ons leiden en ondersteunen, door bemiddeling van Maria, Ster van de evangelisatie en Koningin der Apostelen. Aan u allen en aan al uw mede­ werkers schenk ik van ganser harte mijn apostolische Zegen.

Document

Naam: KERK IS MISSIE
Tot de deelnemers aan de algemene vergadering van de Pauselijke Missiewerken - Sala Clementina
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen - Pro Fide et Ecclesia
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test