• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE CONSENSUS OVER DE RECHTVAARDIGINGSLEER

Aan de ondertekening van de katholiek-lutherse consensus over de grondvragen van de rechtvaardigingsleer zijn velerlei polemieken, strijd, verdachtmakingen, handtekeningsacties voorafgegaan, waarin zich de moeilijkheid van zulke ontmoeting na honderden jaren vijandigheid openlijk toonde. Toen op 31 oktober 1999 langs beide zijden de handtekening onder Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer door de Rooms Katholieke Kerk en Lutherse Wereld Federatie
(31 oktober 1999)
werd gezet, brak dan toch de vreugde door: het heimwee naar de eenheid is reëel. En nu bespeurt men dat dit heimwee niet in het luchtledige tolt. Ook wanneer men de inhoud van de gebeurtenis niet precies verstond, was er eenvoudig een verademing aanwezig over het feit dat de eenheid gegroeid was, dat de last van de scheiding geringer was geworden. De gebeurtenis als dusdanig gaf moed; wat ze werkelijk betekent moet verklaard worden.

Document

Naam: DE CONSENSUS OVER DE RECHTVAARDIGINGSLEER
Soort: Joseph Kardinaal Ratzinger
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 4 november 1999
Copyrights: © 2000, International Katholiek Tijdschrift 'Communio', jrg. 25, nr. 6, p. 433-448
Vert. uit het Duits: P. Gilis; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test