• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GROEIEN IN BARMHARTIGHEID ZOALS DE VADER
Voor de het Jubeljaar van de Barmhartigheid van jongens en meisjes

Dierbare jongens en meisjes,

De Kerk beleeft het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, een tijd van genade, vrede, bekering en vreugde waarin iedereen betrokken is: klein en groot, dichtbij en veraf. Er zijn geen grenzen noch afstanden die de barmhartigheid van de Vader kunnen verhinderen om ons te bereiken en in ons midden te komen. In Rome en alle bisdommen ter wereld is de Heilige Poort reeds open.

Deze kostbare tijd heeft ook op jullie betrekking, dierbare jongens en meisjes, en ik nodig jullie uit om er deel aan te nemen en er een hoofdrol in te spelen, door uzelf te ontdekken als kinderen van God. Vgl. 1 Joh. 3, 1 Ik zou jullie één voor één willen roepen, ik zou jullie bij naam willen roepen, zoals Jezus elke dag doet, want jullie weten wel dat jullie namen in de hemel staan opgeschreven (Lc. 10, 20), dat zij in het hart van de Vader gegrift staan, die het Barmhartige Hart is waaruit iedere verzoening en mildheid komen.

Het Jubeljaar duurt een heel jaar en ieder ogenblik ervan wordt heilig genoemd opdat heel ons leven heilig zou worden. Het is een gelegenheid waarin wij ontdekken dat samenleven als broeders, een groot feest is, het mooiste dat wij kunnen dromen, het feest zonder einde dat Jezus ons heeft leren bezingen door Zijn Geest. Het Jubeljaar is het feest waarop Jezus wel degelijk iedereen uitnodigt, zonder onderscheid en zonder iemand uit te sluiten. Daarom was het mijn verlangen ook met jullie enkele dagen van gebed en feest te beleven. Ik verwacht jullie dus met velen, in de maand april.

“Groeien in barmhartigheid zoals de Vader” is de titel van jullie Jubeljaar, maar is ook het gebed dat wij voor jullie allemaal doen, waarbij wij jullie insluiten in Jezus’ Naam. Groeien in barmhartigheid betekent moedig leren zijn door concrete en belangeloze liefde, het betekent groot worden zowel lichamelijk als innerlijk. Jullie bereiden er zich op voor om christenen te worden die keuzes kunnen maken en moedige gebaren kunnen stellen, in staat om elke dag, ook in de kleine dingen, aan een wereld van vrede te bouwen.

Jullie tijd is er één van ongelooflijke veranderingen, waarin alles mogelijk en tegelijk onmogelijk lijkt. Ik herhaal met klem: “Blijf vastberaden op de weg van het geloof met vaste hoop op de Heer. Daarin bestaat het geheim van onze weg! Hij geeft ons de moed om tegen de stroom in te gaan. Geloof mij: dat doet deugd aan het hart, maar er is moed nodig om tegen de stroom in te gaan en Hij geeft ons die moed! Met Hem kunnen wij grote dingen doen; Hij zal ons de vreugde laten voelen Zijn leerlingen, Zijn getuigen te zijn. Wed op grote idealen, op grote dingen. Wij, Christenen, zijn door de Heer niet gekozen voor kleine dingen, ga steeds verder, naar de grote dingen. Zet uw leven op het spel voor grote idealen!”. Paus Franciscus, Homilie, 5e Zondag van Pasen, waaronder het toedienen van het H. Vormsel aan 44 gedoopten - Sint Pietersplein, Een Christen wordt gekozen voor grote dingen (28 apr 2013), 3

Ik kan jullie, jongens en meisjes, niet vergeten die leven in oorlogstoestanden, in extreme armoede, in een zwaar leven van alledag, verwaarloosd. Verlies de hoop niet, de Heer heeft een grote droom die Hij met jullie wil verwezenlijken! Uw vrienden en leeftijdgenoten, die in minder dramatische omstandigheden leven dan die van jullie, denken aan jullie en zetten zich in opdat vrede en gerechtigheid in ieders bereik zouden zijn. Hecht geen geloof aan hatelijke en angstaanjagende woorden die dikwijls herhaald worden; knoop daarentegen nieuwe vriendschappen aan. Offer jullie tijd, zorg steeds voor wie jullie hulp vraagt. Wees moedig en ga tegen de stroom in, wees vrienden van Jezus, de Prins van de vrede Vgl. Jes. 9, 6 , “alles in Hem spreekt van barmhartigheid. Niets in Hem is zonder medelijden”. Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 8

Ik weet dat jullie niet allemaal naar Rome kunnen komen, maar het Jubeljaar is er werkelijk voor iedereen en zal ook in jullie plaatselijke Kerken gevierd worden. Jullie worden voor dit vreugdemoment allemaal uitgenodigd! Maak niet alleen jullie rugzak en spandoeken klaar, bereid vooral jullie hart en geest voor. Denk goed na over de verlangens die jullie aan de Heer willen toevertrouwen in het sacrament van Biecht en Eucharistie die wij samen zullen vieren. Wanneer jullie door de Heilige Poort gaan, herinner dan dat jullie leven heilig willen leven, dat jullie zich willen voeden met het Evangelie en de Eucharistie die het Woord en het Brood des levens zijn, om aan een wereld te kunnen bouwen die rechtvaardiger en meer broederlijk is.

Moge de Heer iedere stap zegenen die jullie naar de Heilige Poort ondernemen. Ik bid tot de Heilige Geest opdat Hij jullie zou leiden en verlichten. Moge de Maagd Maria, die de Moeder is van iedereen, voor jullie, jullie familie en iedereen die jullie helpen om te groeien in goedheid en genade, een ware Poort van Barmhartigheid zijn.

Vaticaan, 6 januari 2016, Hoogfeest van Epifanie (de Openbaring van de Heer)

Franciscus

Document

Naam: GROEIEN IN BARMHARTIGHEID ZOALS DE VADER
Voor de het Jubeljaar van de Barmhartigheid van jongens en meisjes
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 januari 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test