• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Welke andere domeinen vragen van ons een grotere aandacht ? De antwoorden kunnen verschillen van bisdom tot bisdom, maar er is zeker één probleem dat overal als heel dringend verschijnt: de situatie van het gezin. Wij weten dat het echtpaar en het gezin vandaag zware stormen meemaken. De woorden van de evangelist over het schip in de storm midden op het meer kunnen vandaag worden toegepast op het gezin: “De golven sloegen over de boot, zodat die al volliep” (Mc. 4, 37). De factoren die deze crisis veroorzaakten zijn goed bekend, en ik zal ze hier niet opsommen. Sinds meerdere tientallen jaren hebben wetten in verschillende landen de  natuur van het gezin als primordiale cel van de maatschappij afgezwakt. Vaak hebben zij zich aangepast aan de zeden en eisen van personen of particuliere groepen in plaats van het algemeen welzijn van de samenleving te bevorderen. De stabiele eenheid van een man en een vrouw, gericht op de opbouw van het menselijke geluk, dank zij de geboorte van kinderen die God hun geeft, is in de geest van sommige mensen niet meer het model waarnaar het gehuwde paar zich richt. Nochtans leert de ervaring dat de familie de sokkel is waarop heel de samenleving rust. Daarenboven weet de christen dat het gezin ook de levende cel van de Kerk is. Hoe meer het gezin is doordrongen van de geest en de waarden van het Evangelie, hoe meer de Kerk er zelf door wordt verrijkt en hoe beter ze haar roeping beantwoordt. Ik ken en moedig ook de inspanningen aan die u doet om steun te bieden aan de verschillende organisaties die werken om de gezinnen te helpen. U hebt gelijk, zelfs als het tegenstroom is, wanneer u de principes bewaart die de kracht en de grootheid van het Sacrament van het huwelijk uitmaken. De Kerk wil onwankelbaar trouw blijven aan het mandaat dat haar door haar Stichter werd gegeven, onze Meester en Heer Jezus Christus. Zij doet niets anders dan met Hem herhalen: “Wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden” (Mt. 19, 6). De Kerk heeft zich die zending niet zelf toebedacht: zij heeft haar ontvangen. Natuurlijk, niemand kan het bestaan van vaak zware beproevingen ontkennen, welke sommige gezinnen soms moeten doormaken. Gezinnen in moeilijkheden moeten worden begeleid en geholpen om de grootheid van het huwelijk te begrijpen, en aangemoedigd om de wil van God en de wetten van het leven die hun zijn gegeven, niet te relativeren. Een bijzonder pijnlijke zaak is deze van gescheiden mensen die opnieuw zijn getrouwd. De Kerk kan niet tegen de wil van God ingaan en houdt sterk aan de onverbreekbaarheid van het huwelijk, terwijl ze met de grootste affectie hen omringt die om vele redenen er niet toe komen het huwelijk te respecteren. Men kan dus de initiatieven niet toelaten, welke onwettige huwelijken willen zegenen. De Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
heeft de mogelijke weg aangeduid, in eerbied voor de waarheid en voor de liefde.

Document

Naam: DE SMAAK VOOR GOD
Tot de Bisschoppen van Frankrijk - Aula H. Bernadette, Lourdes
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / nl.lourdes-france.org
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test