• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals u weet hebben mijn voorgangers, de zalige Johannes XXIII, gewezen nuntius in Parijs, en Paus Paulus VI secretariaten opgericht, die in 1988 de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Eenheid onder de christenen en de Pauselijke Raad voor de dialoog onder de godsdiensten zijn geworden.Daar kwamen heel vlug de Commissie voor religieuze betrekkingen met het Jodendom en de Commissie voor religieuze betrekkingen met de Islam bij. Deze structuren zijn in zekere mate de institutionele en conciliaire erkenning van ontelbare initiatieven en eerdere realisaties. Er bestaan trouwens gelijkaardige commissies of raden in uw conferentie van bisschoppen en in uw bisdommen. Hun bestaan en hun functionering tonen het verlangen van de Kerk om vooruitgang te boeken (…) in de bilaterale dialoog. De recente algemene vergadering van de Pauselijke Raad voor interreligieuze dialoog maakte duidelijk dat de waarachtige dialoog als fundamentele voorwaarde een goede vorming en een klaar inzicht vereist van wie de dialoog wil bevorderen om langzaam vooruitgang te boeken in de ontdekking van de Waarheid. Het doel van deze oecumenische en interreligieuze dialogen, verschillend natuurlijk in hun aard en in hun uiteindelijke doel, is het zoeken en het het uitdiepen van de Waarheid. Het is dus een edele en verplichte taak voor elke mens van geloof, want Christus zelf is de Waarheid. De bouw van bruggen tussen de grote christelijke tradities en de dialoog met de andere religieuze tradities vereisen een echte inspanning om elkaar wederzijds te kennen, want de onwetendheid vernietigt meer dan ze opbouwt. Trouwens, alleen de Waarheid stelt in staat tot een waarachtige beleving van het dubbele gebod van de Liefde die de Heer ons heeft nagelaten. Natuurlijk moet men aandachtig de verschillende genomen initiatieven volgen en vaststellen welke de wederzijdse kennis en het respect bevorderen, en ook de bevordering van de dialoog, en deze vermijden die leiden naar een impasse. Goede wil alleen volstaat niet. Ik geloof dat het goed is te beginnen met het luisteren, dan over te gaan tot theologische discussies, om te eindigen bij het getuigen en de verkondiging van het geloof zelf. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Doctrinaire notitie over enige aspecten van de Evangelisering (3 dec 2007), 12 Moge de Heilige Geest u het inzicht verlenen dat elke herder moet tekenen! De heilige Paulus biedt als aanbeveling: “Keur alles, behoud het goede!” (1 Tess. 5, 21) De geglobaliseerde, multiculturele en multireligieuze maatschappij waarin wij leven, is een kans die de Heer ons geeft om de Waarheid te verkondigen en de Liefde te beoefenen, om elke mens zonder onderscheid te bereiken, zelfs over de grenzen van de zichtbare Kerk heen.

Document

Naam: DE SMAAK VOOR GOD
Tot de Bisschoppen van Frankrijk - Aula H. Bernadette, Lourdes
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / nl.lourdes-france.org
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test