• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

De 24e Wereldziekendag biedt mij de gelegenheid om u en degenen die u met hun zorgen omringen, bijzonder nabij te zijn.

Dit jaar stel ik voor te mediteren over het Evangelieverhaal van de bruiloft te Kana (Joh. 2, 1-11) omdat de Werelddag plechtig zal gevierd worden in het Heilig Land waar Jezus Zijn eerste wonder verrichtte, dank zij de tussenkomst van Zijn Moeder. Het thema van dit jaar - Zich zoals Maria toevertrouwen aan de barmhartige Jezus, "Doet maar wat Hij u zeggen zal” (Joh. 2, 5) - staat heel goed in de context van het Buitengewoon Jubeljaar van de Barmhartigheid. Precies de plechtige Eucharistieviering, het centrale moment van de Werelddag, zal plaatshebben op 11 februari 2016 in Nazareth, plaats waar het Woord mens werd en onder ons kwam wonen. Vgl. Joh. 1, 14 In Nazareth begon Jezus ook Zijn heilszending en betrok de woorden van de profeet Jesaja op zich, waaraan de evangelist Lucas ons herinnert: “De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer” (Lc. 4, 18-19). 

Document

Naam: ZICH ZOALS MARIA TOEVERTROUWEN AAN DE BARMHARTIGE JEZUS
Boodschap voor Wereldziekendag, Nazareth, 11 februari 2016
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 september 2015
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test