• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IN MISSA IN CENA DOMINI
In de Mis van het Laatste Avondmaal - Decreet over de voetwassing tijdens de viering van Instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag

De hervorming van de Goede Week bood met het decreet Congregatie voor de Riten
Maxima redemptionis nostrae mysteria
Decreet over de liturgische vernieuwing van het Hoogfeest van Pasen en de gehele Goede Week
(16 november 1955)
(30 november 1955) de mogelijkheid in de Mis van het Laatste Avondmaal, waar zulks om een pastorale reden wenselijk was, na het lezen van het Evangelie volgens Johannes twaalf mannen de voeten te wassen om zo als het ware de nederigheid en de liefde van Christus voor zijn leerlingen ten tonele te voeren.

Deze ritus werd in de Romeinse liturgie overgeleverd onder de naam van Opdracht van de Heer Mandatum Domini  betreffende de broederlijke liefde, op grond van de woorden van Jezus Vgl. Joh. 13, 34 , die in de antifoon tijdens de viering werden gezongen.

Bisschoppen en priesters worden bij het verrichten van deze ritus uitgenodigd zich innig te conformeren aan Christus, “die niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen” (Mt. 20, 28), en, gedreven door liefde “tot het uiterste” (Joh. 13, 1) zijn leven te geven voor het heil van heel de mensheid.

Om deze volle betekenis van de ritus aan de deelnemers te laten zien leek het Paus Franciscus opportuun de norm te wijzigen die staat in de rubrieken van het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
: “Tevoren uitgekozen mannen worden door de bedienaren begeleid...”, die derhalve als volgt moet worden veranderd: “Zij die tevoren zijn gekozen uit het Volk Gods, worden begeleid...” H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 september 1984)
, zodat de herders een kleine groep gelovigen kunnen selecteren om de verscheidenheid en de eenheid van ieder onderdeel van het Volk Gods te vertegenwoordigen. Deze kleine groep kan bestaan uit mannen en vrouwen en, indien dit gepast is, uit jongeren en ouderen, gezonden en zieken, clerici, gewijde personen, leken.

Deze vernieuwing voert de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, krachtens de door de Paus toegekende bevoegdheden, in in de liturgische boeken van de Romeinse Ritus, waarbij zij de herders herinnert aan hun taak zowel de tevoren uitgekozen gelovigen als de anderen op de juiste wijze te instrueren, opdat zij bewust, actief en met vrucht kunnen deelnemen aan de ritus.

Dit geldt ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Uit de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 6 januari 2016, op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer.

Robert Sarah

Prefect

 

Arthur Roche

Aartsbisschop Secretaris

Document

Naam: IN MISSA IN CENA DOMINI
In de Mis van het Laatste Avondmaal - Decreet over de voetwassing tijdens de viering van Instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 6 januari 2016
Copyrights: © 2016, vatican.va / Stg. InterKerk
Niet geauthoriseerde vert. uit het Latijn: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test