• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Laten alle Christenen voor het forum van alle volken hun geloof belijden in de éne en drie-ene God en in de mensgeworden Zoon van God, onze Verlosser en Heer, en laten zij in een gemeenschappelijk streven en met wederzijds respect getuigenis afleggen van onze hoop, die niet teleurstelt. Omdat tegenwoordig op sociaal terrein een zo grote samenwerking bestaat, worden alle mensen zonder uitzondering, vooral zij, die in God geloven, en meer nog, alle Christenen, die immers met de naam van Christus getekend zijn, geroepen tot een gemeenschappelijke krachtsinspanning. De samenwerking van alle Christenen is een levendige uitdrukking van de band, die reeds tussen hen bestaat, en ze doet het gelaat van de dienende Christus schitterender uitkomen. Deze samenwerking, die reeds in vele landen op gang is gekomen, moet steeds hoger worden opgevoerd, vooral in de gebieden, waar een sociale of technische ontwikkeling gaande is, en wel door een juiste waardering van de waardigheid van de menselijke persoon, door de bevordering van de vrede, door de toepassing van de leer van het Evangelie op sociaal terrein, door het stimuleren van wetenschap en kunst in christelijke geest, en door allerlei hulpverlening in de noden van onze tijd, zoals hongersnood en natuurrampen, analfabetisme en armoede, woningnood en onbillijke verdeling van de goederen. Deze samenwerking kan allen, die in Christus geloven, gemakkelijk doen zien, hoe zij elkaar beter kunnen leren kennen en waarderen en hoe zij de weg naar de eenheid van de Christenen kunnen effenen.

Document

Naam: UNITATIS REDINTEGRATIO
Over de oecumene
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 21 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0715, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test