• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het was de wil van de Vader van barmhartigheid, dat de toestemming van de gepredestineerde Moeder vooraf zou gaan aan de menswording, opdat zó, gelijk een vrouw had meegewerkt tot de dood, ook een vrouw zou meewerken tot het leven. Dit geldt op volmaakte wijze van Jezus' Moeder, die aan de wereld het Leven zelf schonk, dat alles vernieuwt, en die door God is begiftigd met de gaven, passend bij deze sublieme taak. Geen wonder dus, dat het bij de heilige vaders gebruikelijk werd, de Moeder Gods te noemen: de geheel-heilige, vrij van iedere zondesmet, gevormd als het ware door de Heilige Geest en gemaakt tot een nieuw schepsel. Vgl. H. Andreas van Kreta, Homilia. Hom. In Annunt. Deiparae: P.G. 98, 328A Vgl. H. Germanus van Constantinopel, In Sanctae Dei Genetricis Dormitionem. 2: P.G. 98, col. 357 Anastasius I van Antiochië, de Sinaiet, Sermones. 2 de Annunt., 2: P.G. 89, 1377AB Anastasius I van Antiochië, de Sinaiet, Sermones. 3, 2: col. 1388 Vgl. H. Andreas van Kreta, Canon in Beatae Mariae Natalem (4 juli 712). 4: P.G. 97, 1321 Vgl. H. Andreas van Kreta, In Nativitatem Beatae Mariae. 1: col. 812A Vgl. H. Andreas van Kreta, Hom. In dorm. SS. Deiparae. 1: col. 1068C Vgl. H. Sofronius van Jeruzalem, In Annuntiationem B.M.V.. Or. 2 in Annunt., 18: P.G. 87 (3), 3237BD Vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis gesierd met de luister van een uitzonderlijke heiligheid, wordt de Maagd van Nazareth op Gods bevel bij de boodschap van de engel door deze gegroet als "vol van genade" (Lc. 1, 28), waarbij zij van haar kant aan de hemelse afgezant antwoordt: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord" (Lc. 1, 38).

Zo werd Maria, de dochter van Adam, door haar "Ja" op het goddelijk woord, de Moeder van Jezus; en, van ganser harte en door geen zonde belemmerd, aanvaardde zij de heilswil Gods en wijdde zij zich als de dienstmaagd van de Heer geheel toe aan de persoon en het werk van haar Zoon, en zó stelde zij zich onder Hem en met Hem in dienst van het verlossingsgeheim door de genade van de almachtige God. Daarom zijn de heilige vaders terecht van mening, dat Maria geen louter passief werktuig is geweest in de hand van God, maar dat zij door een vrije daad van geloof en gehoorzaamheid heeft meegewerkt aan het heil van de mensen. Zij is, gelijk de heilige Irenaeus zegt, "door haar gehoorzaamheid een oorzaak van heil geworden zowel voor zichzelf als voor de gehele mensheid". H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. III, 22, 4: P.G. 7, 959A; Harvey, 2, 123 Vandaar, dat meerdere oude vaders in hun preken graag de woorden van Irenaeus overnemen: "De knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd ontward door de gehoorzaamheid van Maria. Wat de maagd Eva had gebonden door haar ongeloof heeft de Maagd Maria ontbonden door haar geloof". H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. III, 22, 4: P.G. 7, 959A; Harvey, 2, 124 En een parallel trekkend tussen Maria en Eva, noemen zij Maria "de Moeder van de levenden" H. Epiphanius van Salamis, Panarion haereticorum. 78, 18: P.G. 42, 728 CD-729AB, en verklaren zij herhaaldelijk: "de dood kwam door Eva, het leven door Maria" H. Hieronymus, Epistolarium. 22, 21: P.L. 22, 408 Vgl. H. Augustinus, Preken, Sermones. 51, 2, 3: P.L. 38, 335; Serm. 232, 2: col. 1108 Vgl. H. Cyrillus van Jeruzalem, Catecheses Illuminandorum. 12, 15: P.G. 33, 741AB Vgl. H. Johannes Chrysostomos, Expositio in Psalmis. 44, 7: P.G. 55, 193 Vgl. H. Johannes Damascenus, Homilia in Dormitionem. 2, 3: P.G. 96, 728

Document

Naam: LUMEN GENTIUM
Over de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 21 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens nr. 0713. Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test