• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Na de voltooiing van het werk, dat de Zoon in opdracht van de Vader op aarde moest verrichten Vgl. Joh. 17, 4 , werd op de Pinksterdag de Heilige Geest gezonden, opdat Hij de Kerk voortdurend zou heiligen en opdat zó de gelovigen door Christus in één Geest toegang zouden hebben tot de Vader Vgl. Ef. 2, 18 . Hij is de Geest van het leven, een waterbron, die opborrelt ten eeuwige leven Vgl. Joh. 4, 14 Vgl. Joh. 7, 38-39 ; Hij is het, door wie de Vader de mensen, gestorven door de zonde, levend maakt, om eens hun sterfelijke lichamen in Christus te doen verrijzen Vgl. Rom. 8, 10-11 .

De Geest woont in de Kerk en in de harten van de gelovigen als in een tempel Vgl. 1 Kor. 3, 16 Vgl. 1 Kor. 6, 19 . Hij bidt in hen en getuigt in hen van het kindschap Gods Vgl. Gal. 4, 6 Vgl. Rom. 8, 15-16.26 . De Kerk, die Hij tot de volle waarheid brengt Vgl. Joh. 16, 13 en die Hij één maakt in gemeenschap en bediening, verrijkt en leidt Hij door allerlei hiërarchisch en charismatische gaven en siert Hij met zijn vruchten Vgl. Ef. 4, 11-12 Vgl. 1 Kor. 12, 4 Vgl. Gal. 5, 22 . Door de krachten van het Evangelie verjongt Hij de Kerk, hernieuwt haar voortdurend en viert haar tot de volledige vereniging met haar Bruidegom. Vgl. H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. III 24, 1: P.G. 7, 966B; Harvey 2, 131; ed. Sagnard Sources Chr., p. 398. Want de Geest en de Bruid zeggen tot de Heer Jezus: "Kom!" Vgl. Openb. 22, 17

Zo staat dan daar de gehele Kerk als "het volk, verenigd vanuit de eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest". H. Cyprianus van Carthago, De Dominica Oratione. 23: P.L. 4, 553; Hartel IIA, p. 285 H. Augustinus, Preken, Sermones. 71, 20, 33: P.l. 4, 38, 463s H. Johannes Damascenus, Verhandeling over de afbeeldingen, Adv. Iconocl.. 12: P.G. 96, 1358D.

Document

Naam: LUMEN GENTIUM
Over de Kerk
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 21 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens nr. 0713. Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test