• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is ons weliswaar niet onbekend, eerbiedwaardige broeders, dat er onder de katholieken meerderen zijn, mannen van grote talenten en geleerdheid, die zich met geestdrift wijden aan de verdediging der goddelijke Boeken, of aan het aankweken van uitgebreider kennis en dieper begrip er van. Wij brengen aan hun arbeid en aan de resultaten daarvan onze welverdiende lof. Maar toch, wij voelen ons genoodzaakt om ook de overigen, wier aanleg, geleerdheid en godsvrucht de beste verwachtingen op dit gebied wettigen, ten krachtigste aan te sporen tot eenzelfde loffelijke ijver voor dit heilige doel. Het is namelijk ons vurig verlangen, dat er nog meer zullen opstaan om de verdediging der goddelijke Boeken op de juiste wijze ter hand te nemen en zich blijvend daaraan te wijden. Vooral is het onze wens, dat degenen die door Gods genade tot de geestelijke stand geroepen zijn, een dagelijks grotere ijver en vlijt zullen besteden aan de lezing, de overweging en de verklaring der heilige Schrift. Dat is een volkomen billijke wens.

Document

Naam: PROVIDENTISSIMUS DEUS
Over de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 18 november 1893
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0143, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 29 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test