• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu hebben wij indertijd maatregelen genomen om enkele andere vakken van wetenschap op hoger peil te brengen, wijl zij ons van zeer veel invloed leken op de bevordering van de eer van God en van het heil der zielen. Wij deden dat door talrijke brieven en aansporingen, en, dank zij Gods hulp, niet zonder resultaat. Welnu, zo hebben wij er ook reeds lang aan gedacht, ook deze heerlijke studie der heilige Boeken tot nieuw leven te wekken en aan te bevelen, en tegelijk aan die studie een richting te geven, welke meer in overeenstemming is met de behoeften van onze tijd. Wij voelen ons door de bezorgdheid van ons apostolisch ambt tot twee dingen aangezet, ja bijna gedrongen. Wij willen namelijk, dat deze kostbare bron van de katholieke openbaring met groter veiligheid en in rijker overvloed tot nut van 's Heren kudde toegankelijk zij; maar ook: wij mogen niet dulden, dat zij in enig onderdeel wordt aangetast, hetzij dan door degenen, die in goddeloze overmoed een openlijke aanval wagen op de heilige Schrift, hetzij door degenen, die op dit gebied met bedrieglijke of ondoordachte nieuwigheden aankomen.

Document

Naam: PROVIDENTISSIMUS DEUS
Over de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 18 november 1893
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0143, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 29 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test