• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Credere – Een God ontdekken die zich door de mens laat ontroeren en vertederen, kan dat ook onze houding veranderen tegenover onze broeders?

Paus Franciscus – Dit te ontdekken zal ons ertoe brengen een meer verdraagzame houding aan te nemen, geduldiger, meer teder. In 1994, tijdens de synode, heb ik in een bijeenkomst gezegd dat men de revolutie van de tederheid zou moeten invoeren en een synodevader – een goede man, die ik waardeer en met wie ik goed kon omgaan – hij was reeds heel oud, zei me dat men die taal niet diende te gebruiken en hij gaf me als een intelligent man een redelijke uitleg, maar ik blijf zeggen dat de revolutie vandaag die van de tederheid is omdat daaruit de rechtigheid en al het overige voortvloeit. 
Als een ondernemer een werknemer in dienst neemt van september tot juli, is dat niet rechtvaardig want dan ontslaat hij hem voor de vakantie in juli om hem daarna opnieuw in dienst te nemen met een nieuw contract van september tot juli en zo heeft de arbeider geen recht op sociale zekerheid. Hij heeft geen recht. De ondernemer toont zijn tederheid niet, maar behandelt hem als een object – dit om een voorbeeld te geven van tekort aan tederheid. Als men zich in de plaats van die arbeider stelt, in plaats van te denken aan zijn eigen zak, om wat meer geld te hebben, dan veranderen de zaken. 
De revolutie van de tederheid is wat wij vandaag moeten ontwikkelen als een vrucht van dit Jaar van de Barmhartigheid: Gods tederheid voor ieder van ons. Ieder van ons moet zeggen: ik ben een arme maar zo God houdt van mij; dan moet ook ik op dezelfde manier van de anderen houden.

Document

Naam: HET VERLANGEN VAN DE HEER OM ZIJN BARMHARTIGHEID TE TONEN
Aan het blad "Credere" ("Geloven"), het officiële tijdschrift van het Jubeljaar
Soort: Paus Franciscus - Interview
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 december 2015
Copyrights: © 2015, Credere
Vert.: maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test