• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar het nu voorzeker passend is, het vijftigste jaar te gedenken van het verschijnen van deze Paus Leo XIII - Encycliek
Providentissimus Deus
Over de studie van de Heilige Schrift
(18 november 1893)
, die als grondwet geldt der Bijbelstudie, hebben wij, die van het begin van ons pontificaat af belangstelling toonden voor de gewijde wetenschappen Paus Pius XII, Toespraak, Tot de Romeinse seminaristen, Sollemnis conventus (24 juni 1939), gemeend dat dit het best kon geschieden, door van de ene kant te bevestigen en in te scherpen wat deze 'onze voorganger wijselijk heeft bepaald en zijn opvolgers hebben bijgedragen om het werk verder te bekrachtigen en te vervolmaken, en door van de andere kant bepalingen te treffen die de tijden thans schijnen te vorderen, om aldus alle kinderen der Kerk, die zich aan deze studie wijden, steeds meer tot zulk een noodzakelijke en loffelijke arbeid aan te sporen.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test