• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Secretariaat voor de Niet-Christenen

Intussen hebben Wij besloten, gedreven door de universele bezorgdheid die Wij gevoelen voor de problemen en geestelijke noden van alle mensen, en naar het voorbeeld van hetgeen reeds gedaan wordt voor onze afgescheiden broeders, waarmede wij het hartelijk gesprek dat reeds is ingezet gaarne willen voortzetten, eveneens een afzonderlijk secretariaat in het leven te roepen voor de niet-christenen, als een middel om te komen tot een eerlijk en respectvol gesprek met hen die, nog geloven in God en Hem aanbidden' om de woorden te gebruiken van Onze Voorganger Paus Pius XI z.g. in de Encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Divini Redemptoris
Over het goddeloze communisme
(19 maart 1937)
.

Het is duidelijk dat dit secretariaat, wanneer het eenmaal definitief tot stand gekomen is, buiten het Tweede Vaticaans Concilie staat; het is evenwel voortgekomen uit de sfeer van het streven naar eenheid en goede verstandhouding welke juist dit Concilie kenmerkt.

Met deze en soortgelijke initiatieven willen Wij een duidelijk getuigenis geven van de katholiciteit van de Kerk die, in deze tijd en in de sfeer van dit Concilie er niet alleen naar streeft de interne banden van begrip, vriendschap en broederlijke samenwerking nauwer aan te halen maar die eveneens buiten de eigen gemeenschap zoekt naar een niveau voor gesprek en ontmoeting met alle mensen van goede wil.

Document

Naam: TOT HET H. COLLEGE BIJ GELEGENHEID VAN ZIJN NAAMFEEST
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 juni 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief 19e jrg.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test