• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk maakt het gedrag van de Heer Jezus tot het hare, die in onbegrensde liefde zich voor iedere persoon zonder uitzondering heeft aangeboden. Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 12 Ten overstaan van de gezinnen die de ervaring kennen in hun midden personen met een homoseksuele geaardheid te hebben, benadrukt de Kerk dat iedere persoon onafhankelijk van zijn seksuele geaardheid gerespecteerd dient te worden in zijn waardigheid en met respect opgenomen dient te worden, waarbij men ervoor zorgt “ieder kenmerk van discriminatie” te vermijden” . Congregatie voor de Geloofsleer, Overwegingen over voorstellen om wettelijke erkenning te geven aan verbintenissen tussen homoseksuele personen (3 juni 2003), 4 Men dient ook een bijzondere aandacht te reserveren voor de begeleiding van gezinnen waarin personen met een homoseksuele geaardheid leven. Omtrent projecten van gelijkstelling aan het huwelijk van verbintenissen tussen homoseksuele personen “bestaat er geen enkel fundament om zich analogieën eigen te maken of vast te stellen, zelfs geen verre, tussen homoseksuele verbintenissen en Gods plan met huwelijk en gezin”. Congregatie voor de Geloofsleer, Overwegingen over voorstellen om wettelijke erkenning te geven aan verbintenissen tussen homoseksuele personen (3 juni 2003), 4 De synode beschouwt het in elk geval als volslagen onaanvaardbaar dat de lokale Kerken in dezen onder druk worden gezet en dat internationale organisaties de financiële steun aan armen landen laten afhangen van het invoeren van wetten die een “huwelijk” tussen personen van hetzelfde geslacht instellen.

265 Synodevaders stemmend: placet - 221; non placet - 37 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test