• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De adoptie van kinderen die wees en in de steek gelaten zijn en worden opgevangen als eigen kinderen, neemt in de geest van het geloof de vorm aan van een authentiek gezinsapostolaat Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 11, waaraan door het leergezag meerdere keren wordt herinnerd en dat erdoor wordt bemoedigd. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 41 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 93 De keuze voor adoptie en voogdijschap brengt buiten de gevallen waar de huwelijkservaring wordt getekend door onvruchtbaarheid, een bijzondere vruchtbaarheid hiervan tot uitdrukking. Deze keuze is een veelzeggend teken van generatieve opvang, een geloofsgetuigenis en een vervulling van de liefde. Deze keuze herstelt de wederzijdse waardigheid voor een onderbroken band: voor de echtgenoten die geen kinderen hebben, en de kinderen die geen ouders hebben. Daarom dienen alle initiatieven die gericht zijn om de adoptieprocedures te vergemakkelijken, te worden ondersteund. De kinderhandel tussen landen en continenten dient te worden verhinderd met passende wetgevende maatregelen en controles van de staten. De continuïteit van de generatieve en opvoedkundige relatie heeft evenals de voortplanting als noodzakelijk fundament het seksuele verschil tussen man en vrouw. Ten overstaan van de situaties waarin tegen elke prijs een kind wordt gewild als recht van eigen completering, laten adoptie en voogdijschap, mits juist verstaan, een belangrijk aspect zien van het ouderschap en het kindschap, daar zij helpen erkennen dat kinderen, of zij nu natuurlijk of geadopteerd zijn of onder voogdijschap zijn geplaatst, iets anders dan de eigen persoon zijn en men hen moet liefhebben, men voor hen moet zorgen en hen niet alleen maar op de wereld moet zetten. Het vooropstaan van het belang vanhet kind zou de beslissingen over adoptie en voogdijschap altijd moeten inspireren. Zoals paus Franciscus in herinnering heeft gebracht, “hebben kinderen het recht op te groeien in een gezin met een papa en een mama”. Paus Franciscus, Toespraak, Tot de deelnemers aan het internationale colloquium over de complementariteit van man en vrouw, georganiseerd door de Congregatie van de Geloofsleer, De complementariteit van man en vrouw (17 nov 2014), 3

Niettemin moet de Kerk verkondigen dat daar waar het mogelijk is, kinderen het recht hebben met de grootst mogelijke steun in het gezin, waarin zij zijn geboren, op te groeien.

265 Synodevaders stemmend: placet - 252; non placet - 7 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test