• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE GROOT-KANSELIER VAN DE PAUSELIJKE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN ARGENTINIë B.G.V. HET EEUWFEEST VAN DE THEOLOGISCHE FACULTEIT

Aan mijn Hoogeerwaarde Broeder Kardinaal  
Mario Aurelio Poli 
Grootkanselier van de Katholieke Universiteit van Argentinië 

 

Beste Broeder, 

De viering van 100 jaar Faculteit der Theologie van de Katholieke Universiteit is een belangrijk moment voor de Kerk in Argentinië. Deze verjaardag valt samen met die van 50 jaar van de afsluiting van het {d:4|Tweede Vaticaans Concilie], dat een modernisering, een herlezing van het Evangelie was, vanuit het perspectief van de hedendaagse cultuur. Het bracht een onomkeerbare beweging van vernieuwing voort die vanuit het Evangelie komt. En nu moeten we voorwaarts gaan. 

Hoe dan gaan we voorwaarts? Theologie onderwijzen en studeren betekent leven in een grensgebied waar het Evangelie tegemoet komt aan de behoeften van de mensen aan wie het verkondigd moet worden op een begrijpelijke en betekenisvolle wijze. We moeten waken voor een theologie die zich uitput in academisch dispuut of die de mensheid vanuit een glazen kasteel bekijkt. Men leert om te leven: theologie en heiligheid zijn onafscheidelijk. 

Laat de theologie die u uitwerkt daarom geworteld zijn in en gebaseerd op Openbaring, op Traditie, maar ook in overeenstemming zijn met de culturele en sociale processen, met name moeilijke transities. Heden ten dage moet theologie conflicten behandelen: niet alleen de conflicten die we ervaren binnen de Kerk, maar ook die de wereld als geheel aangaan, en die zich afspelen in de straten van Latijns-Amerika. Neem geen genoegen met een studeerkamertheologie. Uw plaats voor reflectie is het grensgebied. Geef niet toe aan de verleiding om de conflicten te verfraaien, er geur aan toe te voegen, om ze enigszins aan te passen en ze te domesticeren. Zelfs goede theologen dragen, net als goede schaapherders, de geur van het volk en van de straat, en gieten, door hun reflectie, olie en wijn op de wonden van de mensheid. 

Theologie is een uitdrukking van een Kerk die een “veldhospitaal” is, die haar missie van verlossing en genezing in de wereld uitleeft. Barmhartigheid is niet slechts een pastorale attitude, maar vormt de kern van het Evangelie van Jezus. Ik moedig u aan te bestuderen hoe de diverse disciplines - dogma, ethiek, spiritualiteit, wet, etc. - de centrale plaats van barmhartigheid kunnen weerspiegelen. 

Zonder barmhartigheid lopen onze theologie, onze wet, onze pastorale zorg het risico te vervallen in een bureaucratische bekrompenheid of ideologie die vanuit hun aard ernaar streven het mysterie te temmen. Begrip van theologie is begrip van God die Liefde is. 

Wie is dan de theologiestudent die de UCA wordt opgeroepen te vormen? In ieder geval niet een “museumtheoloog” die data verzamelt en informatie over de Openbaring, zonder echter werkelijk te weten wat daarmee te doen. Ook geen passieve beschouwer van de geschiedenis. De theoloog gevormd aan de UCA moet een persoon zijn die in staat is de mensheid om zich heen op te bouwen, door de goddelijke christelijke waarheid in een waarlijk menselijke dimensie door te geven, en niet een talentloze intellectueel, een ethicus zonder welwillendheid of een bureaucraat van het heilige. 

Ik vraag Onze Lieve Vrouwe, Zetel van Wijsheid en Moeder van Goddelijke Genade, ons te vergezellen in de viering van dit eeuwfeest. Ik vraag u de studenten, staf, professoren en het management van de Faculteit te groeten, die niet vergeten voor mij te bidden. Moge Jezus u zegenen en moge de Heilige Maagd u beschermen. 

In broederlijkheid, 

Vanuit het Vaticaan, 3 maart 2015 

 

FRANCISCUS 

Document

Naam: AAN DE GROOT-KANSELIER VAN DE PAUSELIJKE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN ARGENTINIë B.G.V. HET EEUWFEEST VAN DE THEOLOGISCHE FACULTEIT
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 3 maart 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2019, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test