• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In dit brede perspectief zult u begrijpen dat de Heilige Stoel met de episcopaten van de verschillende continenten en met de hele Kerk terecht wezenlijk belang hecht aan de fundamentele rechten van de mens, zowel van persoonlijke als van sociale aard. Dat is een onaantastbare plicht van de Kerk, en het is troostvol te zien dat onze broeders van andere christelijke belijdenissen die daaraan met al hun krachten werken daarmee verbonden zijn. Werkelijk zoals ik in mijn eerste encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
schreef 'de mens, in de volle waarheid van zijn bestaan in zijn gemeenschapsleven en sociaal leven als persoon - binnen zijn gezin, samenleving en zoveel verschillende verbanden, binnen zijn land of volk (en misschien alleen binnen een bijzondere familie- en stamverband), binnen heel het menselijk geslacht - deze mens is de eerste weg die de Kerk moet begaan bij het vervullen van haar taak, hij is de eerste en belangrijkste weg van de Kerk die Christus zelf openlegde'. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 14 Hier vinden we het waarom van de onvermoeibare actie welke de Kerk ontplooit ten opzichte van de mens, gezien als individuele persoon of door middel van zijn invoeging in de openbare context van zijn bestaan.

Juist wanneer we deze tweede dimensie beschouwen - die van het gemeenschappelijk en sociaal zijn van de mens - komt de betekenis van de rechten van ieder volk naar voren, want de natie is de 'natuurlijke' samenleving waarin de mens, door het gezin, ter wereld komt en zijn eigen sociale eigenheid wordt gevormd; dat wil zeggen dat hij in een bepaalde cultuur leeft die de aard van zijn volk gestalte geeft en de mensen door ze onderling verschillend te maken, de kenmerken van hun persoonlijkheid en hun vorming indrukt. Zoals ik aan de indrukwekkende zetel van de UNESCO in Parijs op 2 juni 1980 zei, 'is de cultuur een bijzondere wijze van het 'bestaan' en van het 'zijn' van de mens. De mens leeft altijd volgens een cultuur die hem eigen is, en die op haar beurt tussen de mensen een band schept die hen ook eigen is door het intermenselijke en sociale karakter van het menselijk bestaan te bepalen. In de eenheid van de cultuur als eigen wijze van het menselijke bestaan is tegelijkertijd de verscheidenheid van culturen geworteld waarbinnen de mens leeft. In deze verscheidenheid ontwikkelt de mens zich zonder evenwel het wezenlijke contact met de eenheid van de cultuur te verliezen als fundamentele en wezenlijke dimensie van zijn bestaan en zijn zijn'. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO), Parijs, De algehele menselijkheid van de mens komt tot uitdrukking in de cultuur (2 juni 1980), 6 In H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Solidariteit tegenover alle grote initiatieven die de problemen van de mensheid trachten op te lossen
Tot het Corps Diplomatique bij aanvang van het nieuwe jaar 1981
(12 januari 1981)
heb ik, dat herinnert u zich nog wel, uw aandacht gevestigd op het éénmakende karakter van de cultuur en ik kom daar vandaag op terug om u de wezenlijke elementen voor te leggen van de standpunten van de Heilige Stoel betreffende de huidige internationale situatie.

Document

Naam: DE VREDE, DE RECHTEN VAN DE MENS EN VAN DE VOLKEN, HET MENSELIJK LEVEN, DE ARBEID EN HET GEZIN STAAN IN HET MIDDELPUNT VAN DE ZORG VAN DE HEILIGE STOEL
Tot het Corps Diplomatique bij aanvang van het nieuwe jaar 1982
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 januari 1982
Copyrights: © 1982, Archief van Kerken p. 1238-1249
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test