• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid

Binnen dit onderwerp vormt de WJD Krakau 2016 een deel van het Heilig Jaar van Barmhartigheid en wordt zo een Heilig Jeugdevenement op wereldniveau. Het is niet de eerste keer dat een internationale jongerenbijeenkomst samenviel met een Heilig Jaar. Het was zelfs tijdens het Heilig Jaar van de Verlossing (1983/1984) dat de heilige Johannes Paulus II voor de eerste keer jongeren over de hele wereld opriep om op Palmzondag bij elkaar te komen. En tijdens het Grote Jubeljaar 2000 kwamen meer dan twee miljoen jongeren uit ongeveer 165 landen bijeen in Rome voor de 15e Wereldjongerendag. Ik weet zeker dat het Heilig Jeugdevenement in Krakau, net als die twee eerdere gelegenheden, één van de hoogtepunten van dit Heilig Jaar zal zijn!

Misschien dat sommigen van jullie je afvragen wat dit Heilig Jaar, dit Jubeljaar, is dat in de Kerk gevierd wordt. De Schrifttekst van Leviticus 5 kan ons de betekenis van van een “jubeljaar” voor het volk van Israël laten zien. Elke vijftig jaar hoorden zij het geluid van een trompet (jobel) dat hen opriep (jobil) een heilig jaar te vieren als een tijd van verzoening (jobal) voor iedereen. In die tijd moesten zij hun goede relatie met God, met hun naasten en met de schepping vernieuwen, in een geest van belangeloosheid. Dit bevorderde onder andere de vergeving van schilden, bijzondere hulp voor diegenen die in armoede vervallen waren, een verbetering van de relaties tussen personen en de bevrijding van slaven.

Jezus Christus kwam ons de eeuwigdurende genadetijd van de Heer verkondigen en brengen. Hij bracht het goede nieuws aan de armen, vrijheid aan de gevangenen, zicht aan de blinden en bevrijding aan de onderdrukten. Vgl. Lc. 4, 18-19 In Jezus, en in het bijzonder in Zijn Paasmysterie, komt de volle betekenis van het Heilig Jaar volledig uit. Als de Kerk in de naam van Christus een Heilig Jaar afkondigt, worden we allemaal uitgenodigd om een prachtige tijd van genade te ervaren. De Kerk moet overvloedige tekenen bieden van de aanwezigheid en nabijheid van God, en in de harten van mensen de mogelijkheid opwekken om het essentiële te zien. Dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid is in het bijzonder “een tijd voor de Kerk om de betekenis van de missie te herontdekken, die haar door de Heer is toevertrouwd op de Paasdag: om een teken en middel van de barmhartigheid van de Vader te zijn”. Paus Franciscus, Homilie, Basiliek Sint Pieter, Tijdens de Eerste Vesper van Barmhartigheidszondag (11 apr 2015)

Document

Naam: ‘ZALIG ZIJN DE BARMHARTIGEN, WANT HUN ZAL BARMHARTIGHEID GESCHIEDEN’ (MT. 5, 7)
31e Internationale Wereld Jongeren Dag - 2016, Krakau (Polen)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 augustus 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / incaelo.blogspot.com
Werkvert. uit het Engels: Mark de Vries
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test