• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

PRAEDICATE EVANGELIUM
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld

(N.v.d.r.: Ná de publicatie en promulgatie van dit document op 19 maart 2022 wordt deze werkvertaling opnieuw opgebouwd. Daarbij een geleidelijke aanpassing van wat sinds 2019 op basis van eerder gelekte versies hier was gepubliceerd. Niet alle nummeringen kloppen op het moment. Het overzicht van de nieuwe structuur van de Curie wordt in het dossier Curie (vanaf 2022) opgebouwd. (20-03-2022)

Eerdere N.v.d.r. (2019) Het concept van dit document, besproken in de Raad van Kardinalen, is naar de voorzitters van de Nationale Bisschoppenconferenties, naar de Synoden van de Oosterse Kerken, naar de Afdelingen van de Romeinse Curie, naar de Conferenties van Oversten en Hogere Oversten en naar een aantal Pauselijke Universiteiten, maar dus niet aan het voltallige Kardinalencollege - voorheen het adviescollege voor de Paus in dit soort belangwekkende zaken -  verstuurd. Op basis van wat er tot nu toe in de media aan mogelijke citaten uit dit concept verschijnt wordt getracht een beeld te schetsen van hoe het document eruit zou kunnen gaan uitzien. In hoeverre dit overeenkomt met het feitelijke document is onzeker. Aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden.

(NCR-EP) = citaten ontleend aan een publicatie van 29 mei 2019 van Edward Pentin in National Catholic Reporter. 

Art. 88-97: vertaling van rkliturgie.nl

Document

Naam: PRAEDICATE EVANGELIUM
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2022
Copyrights: © 2022, Libreria editrice Vaticana / Stg. InterKerk
opbouw op basis van gepubliceerde versie 19-03-2022 (eerdere bijdragen worden nog hieraan gecorrigeerd
Bewerkt: 24 maart 2022

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test