• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De lofzang van Onze - Lieve- Vrouw laat ons ook de uiteindelijke betekenis bevroeden van het gebeuren met Maria: als de barmhartigheid van de Heer de motor van de geschiedenis is, dan kon “zij, die op wonderbare wijze de moeder van de Heer van het leven is, niet het bederf van de dood zien”. Prefatie voor Maria Tenhemelopneming Dit alles betreft niet alleen Maria. De grote dingen in haar voltrokken door de Almachtige, raken ons ten diepste, ze spreken ons over onze tocht door het leven, ze herinneren ons aan het einddoel dat ons wacht: het huis van de Vader. Ons leven, bekeken vanuit Maria ten hemel opgenomen, is geen ronddolen zonder zin maar een pelgrimstocht die, ondanks alle onzekerheden en lijden, een zeker einddoel heeft: het huis van onze Vader die met liefde ons verwacht. Het is mooi dit te bedenken: dat we een Vader hebben die ons met liefde verwacht en dat ook onze Moeder Maria daarboven is en ons met liefde verwacht.

Document

Naam: GELOOF IS DE GROOTHEID EN HEILIGHEID VAN MARIA
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (2015) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 augustus 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test