• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CHRISTENEN EN MOSLIMS: SAMEN TEGEN HET GEWELD DAT WORDT GEPLEEGD IN NAAM VAN DE GODSDIENST
Boodschap bij het einde van de Ramadan, ‘Id al-Fitr 1436H./2015 A.D

Beste broeders en zusters moslims, 

Het is mij een genoegen u in naam van alle Katholieken in de wereld en van mijzelf de beste wensen te doen toekomen voor een vredevolle en vreugdevolle viering van ‘Id al-Fitr. In de maand Ramadan beoefent u verschillende religieuze en sociale praktijken zoals vasten, gebed, het geven van aalmoezen, hulp aan de armen, bezoek aan familieleden en vrienden.

Ik hoop en bid dat de vruchten van deze goede daden uw leven mogen verrijken. 
 

Voor sommigen van u en ook voor leden van andere religieuze gemeenschappen wordt de vreugde van dit feest overschaduwd door de herinnering aan geliefden die hun leven of hun goederen verloren, of die lichamelijk, mentaal en zelfs geestelijk lijden door geweld. Etnische en religieuze gemeenschappen in een aantal landen van de wereld moesten allerlei vormen van groot lijden en onrecht doormaken: de moord op sommigen van hun leden, de vernietiging van hun religieuze en culturele erfgoederen, gedwongen vertrek vanuit hun huizen en steden, mishandeling en verkrachting van hun vrouwen, slavernij van sommigen van hun leden, mensenhandel, verkoop van organen, en zelfs de verkoop van lijken!

We zijn ons allemaal bewust van de ernst van deze misdaden op zich. Maar wat deze nog afschuwelijker maakt is de poging om ze te rechtvaardigen in naam van de godsdienst. Dat is een duidelijke manifestatie van het instrumentaliseren van godsdienst om macht en rijkdom te verwerven.

Het is overbodig te zeggen dat degenen die de verantwoordelijkheid hebben voor de openbare orde en veiligheid ook de plicht hebben hun mensen en hun bezittingen te beschermen tegen het blinde geweld van terroristen. Daarnaast is er ook de verantwoordelijkheid van degenen die een opvoedende taak hebben: gezinnen, scholen, lesprogramma’s, religieuze leiders, religieuze preken, media. Geweld en terrorisme komen op in de gedachten van personen met verkeerde neigingen en pas daarna worden ze tot concrete daden.

Al degenen die betrokken zijn bij de opvoeding van de jeugd en bij de verschillende educatieve programma’s zouden moeten wijzen op het heilig karakter van het leven en de daarmee samenhangende waardigheid van iedere mens, los van zijn of haar etniciteit, religie, cultuur, sociale positie en politieke keuze. Er bestaat geen enkel leven dat kostbaarder is dan een ander leven omdat het behoort tot een bepaald ras of religie. Daarom mag niemand doden. Niemand mag doden in de naam van God; dat zou een dubbele misdaad zijn: tegen God en tegen iedere persoon. 

Er mag geen dubbelzinnigheid bestaan in de opvoeding. De toekomst van een persoon, van een gemeenschap en van de hele mensheid kan niet op zo’n dubbelzinnigheid of schijnbare waarheid worden opgebouwd. Christenen en moslims kijken overeenkomstig hun respectievelijke religieuze traditie naar God en beschouwen Hem als de Waarheid. Ons leven en ons gedrag als gelovigen zouden een weerspiegeling moeten zijn van deze overtuiging.

Zoals de heilige Johannes Paulus II zei, hebben Christenen en moslim “het privilege van het gebed.” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Kaduna (Nigeria), Tot de moslim autoriteiten (14 feb 1982), 2 Ons gebed is zeer noodzakelijk: voor gerechtigheid, voor vrede en veiligheid in de wereld; voor degenen die afgeweken zijn van het ware pad van het leven en in naam van de godsdienst geweld plegen, opdat zij terugkeren naar God en hun leven veranderen; voor de armen en zieken. 

Onze feesten voeden in ons onder andere de hoop voor het heden en de toekomst. Met hoop kijken we uit naar de toekomst van de mensheid, vooral wanneer we ons inspannen om onze legitieme dromen werkelijkheid te laten worden.

Samen met Paus Franciscus wensen we u toe dat de vruchten van de Ramadan en de vreugde van ‘Id al-Fitr vrede en welvaart mogen brengen en uw menselijke en geestelijke groei mogen versterken. Een goed Feest wensen we u allen toe!

Vanuit het Vaticaan, 12 juni 2015

Jean-Louis Kardinaal Tauran
President

Pater Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.I.
Secretaris

Document

Naam: CHRISTENEN EN MOSLIMS: SAMEN TEGEN HET GEWELD DAT WORDT GEPLEEGD IN NAAM VAN DE GODSDIENST
Boodschap bij het einde van de Ramadan, ‘Id al-Fitr 1436H./2015 A.D
Soort: Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
Auteur: Jean-Louis Kardinaal Tauran
Datum: 12 juni 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test