• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ons woord hier over het gebed het “Engel des Heren” beoogt alleen op eenvoudige maar diepgevoelde wijze Onze aansporing te herhalen, dat het gebruik om dit gebed te bidden zoveel mogelijk bewaard moet blijven.

Ook schijnt het niet nodig de vorm van dit gebed te vernieuwen; want zelfs na zoveel eeuwen gebruik, blijft zijn kracht en schoonheid onverminderd voortdurend, daar zijn opbouw immers eenvoudig en aan de goddelijke Boeken ontleend is.

Zijn historisch oorsprong doet ons denken aan een aanroeping, waarin men bad om het behoud van de vrede. Ook schenkt zijn liturgische kringloop wijding aan bepaalde ogenblikken van de dag. En tenslotte brengt het ons ertoe, het paasmysterie indachtig te zijn; want na de Menswording van Gods Zoon erkend te hebben, vragen wij dat wij “door zijn lijden en kruis tot de heerlijkheid van de verrijzenis mogen gebracht worden” H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Dominica IV Adventus, Collecta. Een dergelijk gebed komt ook voor in de Collecta van 25 maart. Dit kan bij het bidden van het Angelus Domini gebruikt worden in plaats van de zojuist in de tekst voorgestelde formule..

Weliswaar zijn enkele gebruikten, die het bidden van het “Engel des Heren” oudergewoonte vergezelden, reeds verdwenen of krijgen in het leven van de hedendaagse mens te nauwer nood nog aandacht. Het betreft eerder zaken van weinig belang, want zijn wezenlijke aspecten: de geconcentreerde beschouwing van het mysterie der Menswording van het Woord, de geestelijke zin van de begroeting van de Engel, tot de heilige Maagd gericht, en het inroepen van haar barmhartige voorspraak, bleven onveranderd. En ofschoon de tijdsomstandigheden veranderd zijn, blijven toch voor de meeste mensen de karakteristieke monumenten van de dag – morgen, middag en avond – onveranderd voortbestaan en betekenen ogenblikken van afwisseling in hun werkzaamheden, terwijl zij hen tevens aansporen een pauze in te lassen om te bidden.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test