• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij hebben dus enkele beginselen uiteengezet, die geschikt zijn om de verering van de Moeder des Heren nieuwe bezieling te geven. Thans is het de taak van de Bisschoppenconferenties, de hoofden der plaatselijke gemeenschappen en de bestuurders der religieuze Families om de vrome gebruiken en oefeningen ter ere van de heilige Maagd Maria met wijsheid te vernieuwen. Ook zijn zij de aangewezen personen om diegenen behulpzaam te zijn, die, geleid door oprechte liefde en ijver om de gelovigen van nut te zijn, nieuwe vormen van vroomheid wensen in te voeren.

Intussen schijnt het Ons om verschillende redenen dienstig, hier een tweetal vrome oefeningen te bespreken, die vooral in de westerse landen in gebruik zijn, en waarover de Apostolische Stoel zich reeds meermalen heeft uitgelaten. Het betreft de “Engel des Heren” en de “Rozenkrans” of de (Rozen)kroon van de heilige Maagd Maria.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test