• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze gemeenschap met God in Christus door het geloof en door de doop en zelf-overgave aan Hem vormt de kern van ons getuigenis aan de wereld, zelfs wanneer de gemeenschap tussen ons onvolkomen is. Onze verdeeldheid doet afbreuk aan dit getuigenis en aan het werk van Christus H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 77, maar ze sluit niet alle wegen af die we samen zouden kunnen gaan. In een geest van gebed en van overgave aan de wil van God moeten wij met meer ernst samenwerken tot een 'groter gemeenschappelijk getuigenis van Christus voor de wereld juist in het werk van evangelisatie'. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 77 Het is onze wens dat er wordt gezocht naar middelen voor zo'n samenwerking: de groeiende geestelijke honger in alle delen van Gods wereld nodigt ons uit tot zo'n gemeenschappelijke pelgrimstocht. Als wij deze samenwerking realiseren tot aan de grenzen die waarheid en loyaliteit toestaan, zal daardoor het klimaat worden geschapen waarin dialoog en leerstellige convergentie vrucht kunnen dragen. Terwijl deze vrucht rijpt, blijven er nog serieuze obstakels, zowel uit het verleden als van recente oorsprong. Velen in beide gemeenschappen vragen zich af of zij niet voldoende gemeenschappelijk geloof hebben om over te gaan tot een gemeenschap in leven, eredienst en zending. Alleen de beide gemeenschappen zelf kunnen, door hun herderlijke gezagsdragers, hierop het antwoord geven. Als het moment daar is om dat te doen, moge dat dan een antwoord zijn in geest en waarheid, niet verduisterd door de vijandschap, de vooroordelen of de verdenkingen van het verleden.

Document

Naam: GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING PAUS PAULUS VI EN AARTSBISSCHOP COGGAN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI en aartsbisschop Coggan
Datum: 29 april 1977
Copyrights: © Archief van Kerken, 32e jrg n 18 p793-796
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test