• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN DE RECTOREN VAN KATHOLIEKE SEMINARIES EN UNIVERSITEITEN IN DE WERELD OVER DE DWALINGEN VAN HET RACISME

Op de vooravond van het hoogfeest van de geboorte des Heren heeft onze verheven opperpriester en roemrijk regerende paus Red.:Paus Pius XI voor de doorluchtige kardinalen en prelaten van de Romeinse curie met droevige ernst gesproken over de zware vervolging van de katholieke kerk in Duitsland.

Heel bijzonder wordt het hart van onze H. Vader zo uiterst pijnlijk getroffen door het feit, dat men ter verontschul­diging van het onrecht dat men bedrijft, schaamteloze lasteringen aanvoert, en door de wijde verbreiding van hoogst verderfelijke leringen onder de dekmantel van een schijnwetenschap de geesten op dwaalwegen tracht te voeren en de ware godsdienst tracht uit te roeien.

Onder deze omstandigheden dringt de Congregatie er bij de universiteiten en katholieke faculteiten op aan, hun bijzondere aandacht te richten op de verdediging van de waarheid tegen de voortwoekerende dwalingen. Daarom moeten de professoren met al hun geesteskrachten aan de biologie, de geschiedenis, de wijsbegeerte, de theologie, de apologetica en de rechts- en moraalwetenschap de wapenen ontlenen om de volgende totaal valse leerstellingen doorslaand en vakkundig te weerleggen:

 1. De mensenrassen zijn in hun aangeboren en onveranderlijke aard zo sterk verschillend, dat het laagste mensenras van het hoogste verder afstaat dan van het hoogste dierenras.
 2. De kracht van het ras en de zuiverheid van het bloed moeten op alle mogelijke wijze beschermd en bevorderd worden; alles, wat dit doel dient, is in zichzelf reeds goed en geoorloofd.
 3. Uit het bloed, waarin de aard van het ras besloten ligt, vloeien als uit de wezenlijke bron alle geestelijke en zedelijke eigenschappen van de mens voort.
 4. Het hoofddoel van de opvoeding is de bevordering van de ontwikkeling van de ras-aard en de vorming van de geest tot vurige liefde voor het eigen ras als voor het hoogste goed.
 5. De religie staat onder de wet van het ras en moet daaraan worden aangepast.
 6. De eerste bron en de hoogste maatstaf van elke rechtsorde is het ras-instinct.
 7. Er bestaat slechts één kosmos of één heelal: alle dingen, de mens inbegrepen, zijn slechts verschillende verschijningsvor­men van het levende heelal, verschijningsvormen die zich binnen lange tijdsperioden ontwikkelen.
 8. De individuen bestaan slechts door en om de staat. Al het hun toekomende recht ontleent zijn kracht uit het feit, dat de staat het hun verleende.
Ieder kan aan deze gevaarlijke theorieën gemakkelijk nog andere toevoegen. Onze H. Vader, de prefect van deze Congregatie, is overtuigd, dat gij, hoogwaardigste heer, niets onbeproefd zult laten om hetgeen door de H. Congregatie in deze brief wordt voorgeschreven, zijn volle uitwerking te doen verkrijgen.
Ernesto Ruffini,
secretaris

Document

Naam: AAN DE RECTOREN VAN KATHOLIEKE SEMINARIES EN UNIVERSITEITEN IN DE WERELD OVER DE DWALINGEN VAN HET RACISME
Soort: Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten)
Auteur: Ernesto Ruffini
Datum: 13 april 1938
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test