• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Evenwel ".. als de Heer de stad niet beschermt, dan waakt hij tevergeefs, die ze beschermt" (Ps. 126, 1). Wij sporen U, Eerbiedwaardige Broeders, daarom dringend aan met de grootst mogelijke zorg ernaar te streven, ieder in zijn diocees, dat een duurzame liefde voor het gebed en de versterving herleve en elke dag vuriger worde.

Toen immers de Apostelen eertijds aan Christus vroegen, waarom zij bij de bezetene de duivel niet hadden kunnen uitdrijven, antwoordde Deze: "Dit soort wordt alleen uitgedreven door gebed en vasten" (Mt. 17, 20). In de overtuiging derhalve, dat het kwaad, dat in deze tijd de mensheid kwelt, alleen dan kan verholpen worden, indien allen in gebed en boete een vurige kruistocht ondernemen tegen de gemeenschappelijke vijand, doen wij op allen, maar vooral op de religeuzen van beider geslacht, die zich geheel gegeven hebben aan de beschouwing van het goddelijke, een dringend beroep om door verdubbeling van gebed en versterving van God voor de Kerk in dit zo moeilijke tijdsgewricht krachtige hulp af te smeken onder de voorspraak van de Onbevlekte Moeder Gods, die, gelijk zij eertijds de kop van de oude slang verpletterd heeft, altijd nog is de veilige toeverlaat en onoverwinnelijke Hulp van de Christenen.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test