• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit is, Eerbiedwaardige Broeders, de leer van de Kerk, die alleen, gelijk in alle overige zaken, zoo ook op maatschappelijk gebied, het ware licht kan brengen en ons vrijwaren voor de communistische ideologie. Maar daarvoor is allereerst nodig, dat deze leer in de praktijk van het leven wordt toegepast volgens deze vermaning van de H. Apostel Jacobus: "Weest werkers van het woord en niet hoorders alleen, anders bedriegt ge uzelf" (Jak. 1, 22). In onze dagen is het daarom een eerste noodzakelijkheid, dat met inspanning van alle krachten de geschikte middelen aangewend worden, om de drei­gende ontbinding van de maatschappij op de meest doel­treffende wijze tegen te houden. En Wij hebben goede hoop, dat die geestdrift, waarmee de kinderen van de duisternis dag en nacht in de weer zijn, om de dwalingen van hun atheïstisch materialisme te verbreiden, voor de kinderen des lichts een prikkel zal zijn tot een even grote, ja veel vuriger ijver, waar het gaat om de eer van God.

Wat moeten wij dan doen, welke middelen gebrui­ken, om Christus en de christelijke beschaving te beschermen tegen dezen verderfelijke vijand. Als een vader in de huiselijke kring met zijn kinderen, zo ver­langen Wij in intieme vertrouwelijkheid met u te spreken en de plichten voor ogen te houden, die de grote crisis onzer dagen aan alle kinderen van de Kerk oplegt, terwijl Wij deze vaderlijke vermaningen ook zouden willen richten tot hen, die het Vaderhuis verlaten hebben.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test