• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Encycliek,

Gericht tot Onze Eerbiedwaardige Broeders, de Patriarchen, Primaten,
Aartsbisschoppen, Bisschoppen en andere plaatselijke Ordinarii,
die in vrede en gemeenschap met de Apostolische Stoel leven:

Over het godloze communisme

Eerbiedwaardige Broeders heil en Apostolische zegen.

De belofte aangaande de Goddelijken Verlosser vormt een lichtpunt in de eerste geschiedenis van het mensdom: en de onwrikbare hoop op betere tijden lenigde niet alleen de smart wegens het verlies van "het paradijs van geneugte" (Gen. 3, 23), maar begeleidde het mensdom ook op zijn droeve en bange weg, totdat, bij de "volheid van de tijden" (Gal. 4, 4), onze Verlosser door Zijn komst op aarde het zo smachtend verlangen bevredigde en voor alle volkeren een nieuwe en hogere beschaving inluidde, de christelijke beschaving, die schier on­metelijk hoger staat dan de beschaving, die enige meer bevoorrechte volkeren met grote moeite en inspan­ning hadden bereikt.

Na de jammerlijke val van Adam moest ten gevolge van de erfzonde de deugd een vinnige strijd voeren tegen de verlokkingen van de ondeugd en nooit heeft de oude sluwe verleider opgehouden de mensen door valse beloften te bedriegen. Daardoor volgde in de loop van de tijden de ene beroering op de andere, tot het huidig ogenblik, nu bijna alom ter wereld de revolutie ofwel reeds woedt ofwel angstig dreigt en die alle vervolgingen, door de Kerk ooit doorstaan, in kracht en omvang schijnt te overtreffen. En wel in die mate, dat de volkeren ernstig gevaar dreigt terug te vallen in een barbaarsheid, erger voorwaar dan die, waarin verreweg het grootste deel van het mensdom verkeerde voor de komst van onze goddelijke Verlosser.

Zonder twijfel hebt gij reeds begrepen, Eerbiedwaardige Broeders, over welk dreigend gevaar Wij spreken: Wij bedoelen het bolsjewistisch communisme, dat tevens een Godloos communisme is, dat vooral dit zich ten doel stelt, de maatschappelijke orde geheel en al omver te werpen en de grondslagen zelfs van de christelijke beschaving te vernietigen.

Document

Naam: DIVINI REDEMPTORIS
Over het goddeloze communisme
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 19 maart 1937
Copyrights: © 1937, R.K. Werkliedenverbond
Bewerkt: 3 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test