• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zegen voor allen

In die verwachting en met die smachtende bede op de lippen zenden wij onze groet en onze zegen aan al onze kinderen van geheel de wereld. Moge onze zegen in milder overvloed neerdalen op degenen - priesters, religieuzen en leken - die pijnen en angsten te lijden hebben voor hun geloof; moge hij ook neerdalen op hen, die, hoewel niet behorend tot het zichtbaar lichaam van de Kerk, ons toch nabij zijn door het geloof in God en in Jezus Christus, en het met ons eens zijn over de ordening en de fundamentele doeleinden van de vrede; moge hij met een bijzondere harteklop van genegenheid neerdalen op allen die zuchten in droefheid, in de harde beklemming van de noden van dit uur. Moge hij een schild zijn voor allen die als strijders onder de wapenen staan, een geneesmiddel voor de zieken en de gewonden, een troost voor de gevangenen, voor de uit hun vaderland verdrevenen, voor hen die ver verwijderd zijn van de huiselijke haard, voor de naar vreemde landen weggevoerden, voor de miljoenen ongelukkigen, die ieder uur worstelen tegen de vreselijke beten van den honger. Moge hij een balsem zijn voor iedere smart en ongeluk, een steun en een troost voor alle ongelukkigen en behoeftigen, die wachten op een vriendelijk woord, dat in hun harten kracht, moed, en de zoete ondervinding van medelijden en broederlijke hulp kan uitstorten. Moge ten slotte onze zegen rusten op die zielen en op die medelijdende handen, die door hun onuitputtelijke, edelmoedige offervaardigheid ons in staat gesteld hebben om meer dan onze eigen beperkte middelen toelieten de tranen te drogen, de armoede van velen te verzachten, vooral van de allerarmsten en meest verlatenen onder de slachtoffers van de oorlog. Zodoende hebben zij ons laten ondervinden, hoe de goedheid en de menslievendheid van God, waarvan het Kind in de kribbe, dat door Zijn armoede ons rijk wilde maken, de hoogste en onuitsprekelijke openbaring is, bij alle wisselingen van tijden en rampen nooit ophouden in de Kerk voort te leven en voort te werken.

Aan allen verlenen wij met diepe vaderlijke liefde uit de volheid van ons hart de apostolische zegen.

Document

Naam: NELL'ALBA
Kerstboodschap 1941
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1941
Copyrights: © 1944, Ecclesia Docens - G&S 0145
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test