• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE LIEFDE HEEFT DE HAAT OVERWONNEN
Toespraak voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" - Pasen 2015 - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, Zalig Pasen!

Jezus Christus is opgestaan!

De Liefde heeft de haat overwonnen, het leven de dood, het licht heeft de duisternis verjaagd!

Jezus Christus, heeft zich, uit liefde voor ons, van zijn goddelijke glorie ontdaan; Hij heeft zichzelf ontledigd, nam de gedaante aan van een slaaf en heeft zich vernederd tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem verheven en Hem Heer gemaakt van het universum. Jezus is de Heer!

Door zijn dood en opstanding, laat Jezus iedereen de weg ten leven zien, de weg naar geluk. Het is de weg van de nederigheid, die ook vernedering kan inhouden. Alleen deze weg leidt naar de heerlijkheid. Alleen wie zichzelf vernedert, kan gaan naar de dingen die boven zijn, kan naar God gaan. Vgl. Kol. 3, 1-4 Hij die hoogmoedig is, kijkt van boven naar beneden, de nederige van beneden naar boven. 

Op Paasmorgen, renden Petrus en Johannes, gewaarschuwd door de vrouwen, naar het graf en vonden het open en leeg. Zij naderden het graf en bogen zich om er binnen te gaan. Om het mysterie binnen te gaan, moeten we ons dus buigen, ons verlagen. Alleen hij die zich vernedert kan de verheerlijking van Jezus ten volle bevatten en hem volgen op zijn weg.

De wereld wil zich ten koste van alles opdringen, om te wedijveren, om zich te laten gelden. Maar christenen, door de genade van de gestorven en verrezen Christus, zijn de scheuten van een andere mensheid. Daar proberen we in dienst van elkaar te leven en niet arrogant te zijn maar beschikbaar en respectvol.

Dat is geen zwakte, maar echte kracht! Wie in zich de kracht van God draagt, zijn liefde en zijn gerechtigheid, hoeft geen geweld te gebruiken, maar spreekt en handelt met de kracht van de waarheid, de schoonheid en de liefde.

De verrezen Heer smeken we om genade opdat we niet toegeven aan de hoogmoed die geweld en oorlogen veroorzaakt, en om sterkte om te vergeven en vrede te stichten. Een zegevierende Jezus vragen wij het lijden van zo velen van onze broeders, die vervolgd worden in zijn naam, te verlichten, en ook dat van hen die onrechtvaardig lijden onder de gevolgen van conflicten en aanhoudend geweld.

Vrede vragen we allereerst voor Syrië en Irak, opdat het wapengekletter zal stoppen en de goede betrekkingen tussen de verschillende groepen die deze geliefde landen bevolken, worden hersteld. Dat de internationale gemeenschap niet onbewogen blijft bij het immense humanitaire drama in deze landen en het drama van de vele vluchtelingen.

We smeken om vrede voor alle bewoners van het Heilige Land. Dat er tussen Israëliërs en Palestijnen de cultuur van ontmoeting mag groeien en dat het vredesproces wordt hervat om zo een einde te maken aan jaren van lijden en verdeeldheid.

Vrede vragen we voor Libië, dat het absurde bloedvergieten stopt en er een einde komt aan elk barbaars geweld, en de verantwoordelijken streven naar verzoening en een broederlijke samenleving bevorderen, een samenleving die de waardigheid van elke persoon respecteert. Ook in Jemen hopen we op een gemeenschappelijk streven naar vrede en welzijn voor de hele bevolking.

Tegelijkertijd vertrouwen we hoopvol aan de barmhartige Heer het deze week in Lausanne bereikte nucleair akkoord toe N.v.d.r.: over toepassing op het gebied van kernenergie door Iran, waarmee een definitieve stap wordt gezet naar een veiligere en broederlijkere wereld.

We smeken de verrezen Heer om vrede voor Nigeria, voor Zuid-Soedan en voor de verschillende regio's van Soedan en de Democratische Republiek Congo. We bidden onophoudelijk voor alle mensen van goede wil en voor degenen die hun leven hebben verloren – ik denk in het bijzonder aan de jongeren die afgelopen donderdag op de Universiteit van Garissa in Kenia werden gedood N.v.d.r.: Een bende van Al Shabaab uit Somalië schoot en onthoofde ca. 147 jongeren, veelal omdat zij Christen zijn,  van deze universiteit in het noorden van Kenia – en voor al degenen die ontvoerd zijn, voor degenen die hun huis en hun dierbaren hebben moeten verlaten.

Dat de opstanding van de Heer licht mag brengen naar het geliefde Oekraïne, in het bijzonder naar degenen die de afgelopen maanden onder het geweld hebben geleden. Dat het land vrede en hoop vindt, dankzij de inzet van alle betrokken partijen.

Vrede en vrijheid vragen we voor al die mannen en vrouwen die gebukt gaan onder oude en nieuwe vormen van slavernij door individuen en criminele organisaties. Vrede en vrijheid voor de slachtoffers van drugshandelaren, die vaak nauw verbonden zijn met overheden die de vrede en harmonie binnen de menselijke familie juist zouden moeten verdedigen. En wij vragen vrede voor deze wereld die onderworpen is aan wapenhandelaars, aan wiens handen het bloed van zoveel mannen en vrouwen kleeft.

Dat de troostende stem van de Heer Jezus de gemarginaliseerden mag bereiken, de gevangenen, de armen en de migranten die zo vaak worden afgewezen, misbruikt en weggegooid; de zieken en hen die lijden; de kinderen, met name degenen die gebukt gaan onder geweld; degenen die vandaag rouwen; dat alle mannen en vrouwen van goede wil zijn troostende stem horen: ‘Vrede zij met u’ (Lc. 24, 36); ‘Vrees niet, ik ben verrezen, ik zal altijd bij jullie zijn!’ Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Introïtus op Paaszondag

Zie ook:

Aansluitend gaf de Paus de zegen: Concilie van Trente

Na de zefen "Urbi et Orbi"

Dierbare broeders en zusters,

Ik wil mijn beste wensen tot uitdrukking brengen en een Zalig Pasen wensen aan u allen die zijn gekomen naar dit plein vanuit verschillende landen, alsmede degenen die met ons verbonden zijn via de sociale media. Breng in uw huizen en die je ontmoet de blijde verkondiging dat de Heer van het leven is verrezen, en deel het met hen met liefde, rechtvaardigheid, respect en vergeving!

Dank u voor uw aanwezigheid, voor uw gebeden en voor het enthousiasme van uw geloof op een zo mooie dag, maar ook zo'n slechte dag door de regen. Een speciale groet en dank voor de gave van de bloemen, die dit jaar uit Nederland zijn gekomen. Ik wens u allen een Zalig Pasen! Bid voor mij, een goede lunch en tot ziens.

Document

Naam: DE LIEFDE HEEFT DE HAAT OVERWONNEN
Toespraak voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" - Pasen 2015 - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 5 april 2015
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvert.: rkk.nl (bewerkt door redactie); alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test