• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Dicasterie, waaraan ik de eer en de last heb leiding te geven, levert een bijzondere hulp aan de petrinische zending voor wat betreft de leer over het geloof en de zeden. “Hieruit volgt dat de documenten van deze Congregatie welke uitdrukkelijk door de Paus zijn goedgekeurd, deelhebben aan het gewone leergezag van de opvolger van Petrus”. Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie over de Kerkelijke Roeping van de Theoloog, Donum Veritatis (24 mei 1990), 18 Maar de taak van deze Congregatie, institutioneel bekrachtigd, bestaat er niet enkel in de Bisschop van Rome bij te staan in zijn taak van Hoogste Herder van de universele Kerk. De Congregatie, zo leest men in de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
, “biedt Bisschoppen, zowel individueel als in vergaderingen verenigd, hulp bij de uitoefening van de taak, als authentieke leermeesters en doctoren van het geloof, en die ook aan de plicht gehouden zijn om de zuiverheid van hetzelfde geloof te beschermen en te bevorderen.” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 50 In werkelijkheid mogen noch het petrinisch ambt noch de specifieke rol van de Congregatie voor de Geloofsleer geïsoleerd worden van de munus docendi, toevertrouwd aan zowel elke afzonderlijke bisschop als het bisschoppelijk College in zijn geheel. “Alle bisschoppen immers moeten de eenheid van het geloof en de gemeenschappelijke discipline van de gehele Kerk bevorderen en verdedigen. … Zij moeten tenslotte alle soort van activiteit, die van de gehele Kerk uitgaat, stimuleren, vooral waar het gaat om de verbreiding van het geloof en het brengen van het licht van de volle waarheid aan alle mensen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23, aldus de dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
. Het motief ten gronde is dat “de zorg voor de verkondiging van het Evangelie over heel de wereld rust op het college van bisschoppen, want aan allen gemeenschappelijk heeft Christus deze opdracht gegeven en hun daarmee een gemeenschappelijke plicht opgelegd.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 Niemand minder dan de apostel Paulus heeft deze “zorg voor alle Kerken” uitgesproken en intens beloofd, een zorg die elke opvolger van de apostelen moet bezielen. Vgl. 2 Kor. 11, 28

Document

Naam: DE THEOLOGISCHE AARD VAN DE DOCTRINAIRE COMMISSIES EN DE TAAK VAN DE BISSCHOPPEN ALS MEESTERS VAN HET GELOOF
Esztergom
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 13 januari 2015
Copyrights: © 2015, Vaticana.va / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test