• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beste jongeren,

Daar zijn wij weer, opnieuw onderweg na onze schitterende ontmoeting in Krakau, waar wij samen de 31ste Wereldjongerendag en het Paus Franciscus - Boodschap
Groeien in barmhartigheid zoals de Vader
Voor de het Jubeljaar van de Barmhartigheid van jongens en meisjes
(6 januari 2016)
in de context van het Jaar van de Barmhartigheid hebben gevierd. Wij hebben ons laten leiden door de heilige Johannes Paulus II en de heilige Faustina Kowalska, apostelen van de goddelijke barmhartigheid, om een concreet antwoord te geven op de uitdagingen van onze tijd. Wij hebben een intense ervaring van broederschap en vreugde meegemaakt en aan de wereld een teken van hoop gegeven; de verschillende vlaggen en talen waren geen reden tot onenigheid en verdeeldheid, maar een gelegenheid om de deuren van de harten open te zetten, om bruggen te bouwen.

Aan het einde van de WJD van Krakau heb ik gewezen op het volgende doel van onze pelgrimstocht, die ons met Gods hulp in 2019 naar Panama zal brengen. De Maagd Maria, zij die door elk geslacht zalig wordt geprezen Vgl. Lc. 1, 48 zal ons op deze weg begeleiden. Het nieuwe traject van onze route sluit aan bij het vorige dat was toegespitst op de zaligsprekingen, maar spoort ons aan verder te gaan. Het gaat mij immers ter harte dat jullie, jongeren, op weg kunnen zijn en jullie je daarbij niet alleen het verleden herinneren, maar ook moed hebben in het heden en hoop voor de toekomst. Deze houding, die altijd in de jonge vrouw van Nazareth leeft, wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht in de thema’s die voor de komende drie Wereldjongerendagen zijn gekozen. Dit jaar (2017) zullen wij nadenken over het geloof van Maria, toen zij in het Magnificat zei: “Aan mij deed zijn wonderwerken Die machtig is” (Lc. 1, 49). Het thema van het volgende jaar - “Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God” (Lc. 1, 30) - zal ons laten mediteren over de moedige liefde waarmee Maria de boodschap van de engel aannam. WJD 2019 zal zich laten inspireren door de woorden “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord” (Lc. 1, 38), het antwoord van Maria aan de engel, vol van hoop.

In oktober 2018 zal de Kerk de bisschoppensynode houden over het thema: Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping (Synode 2018). Wij stellen ons dan vragen over hoe jullie, jongeren, de ervaring van het geloof te midden van de uitdagingen van onze tijd beleven. Verder zien wij ook de kwestie onder ogen hoe jullie een levensproject tot ontwikkeling kunnen laten komen door in een omgeving van leken en beroeps jullie roeping te onderscheiden, roeping in de ruimste zin van het woord, dat wil zeggen tot het huwelijk, of tot het godgewijde leven en het priesterschap. Het is mijn wens dat er een grote overeenstemming is tussen het traject naar de WJD van Panama en de weg van de synode.

Document

Naam: "AAN MIJ DEED ZIJN WONDERWERKEN DIE MACHTIG IS" (LC. 1, 49)
32e Wereldjongerendag, te vieren op diocesaan niveau
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 27 februari 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test