• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

FACULTEIT VOOR PIUSBROEDERSCHAP OM TE ASSISTEREN BIJ EEN HUWELIJK

Uwe Eminenties,

Uwe Excellenties,

Zoals u weet zijn reeds lang ontmoetingen en initiatieven gaande van verschillende aard, om de Priesterbroederschap H. Pius X terug tot de volle gemeenschap te brengen.  Zo heeft de Heilige Vader recent besloten aan alle priesters van dit instituut de macht te verlenen om geldig de biecht te horen van de gelovigen Paus Franciscus, Apostolische Brief, Barmhartigheid en ellende - na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, Misericordia et Misera (20 nov 2016), 12, om de geldigheid en rechtmatigheid van het sacrament dat zij toedienen te verzekeren en de mensen niet in twijfel te laten. 

In dezelfde pastorale lijn, die er wil toe bijdragen het geweten van de gelovigen tot rust te brengen, alhoewel de kanonieke toestand van onwettigheid waarin de Broederschap H. Pius X zich bevindt, momenteel blijft, heeft de Heilige Vader op voorstel van de Congregatie voor de Geloofsleer en de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' besloten aan de plaatselijke Bisschop toelating te geven voor huwelijkssluitingen van gelovigen die zich aansluiten bij de pastorale activiteit van de Broederschap, overeenkomstig volgende modaliteiten.  

In de mate van het mogelijke zal een afgevaardigde van de Bisschop die bij het huwelijk assisteert, gegeven worden aan een priester van het bisdom (of ten minste aan een priester wiens statuut regulier is) zodat hij de wederzijdse toestemming in de ritus van het sacrament in ontvangst kan nemen die in de liturgie van de Vetus ordo plaatsheeft in het begin van de Heilige Mis; daarna zal dan de Heilige votiefmis volgen, opgedragen door een priester van de Broederschap. 

Indien het niet mogelijk is dat een priester van het bisdom de wederzijdse toestemming in ontvangst neemt, of indien die mogelijkheid niet bestaat, kan de Bisschop die bevoegdheid geven aan de priester van de Broederschap zelf die ook de Heilige Mis zal opdragen, en hem eraan herinneren dat het zijn plicht is het document dat de viering van het sacrament bevestigt, zo vlug mogelijk aan de curie van het bisdom te bezorgen. 

In de zekerheid dat op die manier ook innerlijke tweestrijd vermeden wordt onder de gelovigen die tot de Broederschap behoren evenals twijfels over de geldigheid van het huwelijkssacrament, zodat de weg naar een volledige institutionele regularisatie vergemakkelijkt wordt, weet deze Congregatie dat zij op uw medewerking kan rekenen. 

Tijdens de audiëntie van 24 maart 2017, verleend aan de ondertekenende kardinaal voorzitter, heeft Paus Franciscus deze Brief goedgekeurd en er de publicatie van bevolen.

Rome, op de zetel van de Congregatie voor de Geloofsleer, 27 maart 2017. 

+ Gerhard Card. L. Müller, Voorzitter

+ Guido Pozzo, Titulair Aartsbisschop van Bagnoregio, Secretaris

Document

Naam: FACULTEIT VOOR PIUSBROEDERSCHAP OM TE ASSISTEREN BIJ EEN HUWELIJK
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller, prefect
Datum: 27 maart 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Maranatha gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test