• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
DEEL 6  -  KANTOREN
HOOFDSTUK 2  -  Beheer van het vermogen van de Heilige Stoel

HOOFDSTUK 2 - Beheer van het vermogen van de Heilige Stoel

Het komt dit Bureau toe, om de eigen goederen van de Heilige Stoel te beheren, die voor hem bestemd zijn, om verzameld zijnde deze noodzakelijkerwijze ter beschikking worden gesteld voor de vervulling van de taken van de Romeinse Curie.

§1. Spetta a questo Ufficio di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede destinati a fornire i fondi necessari all’adempimento delle funzioni della Curia Romana.

§2. L’Ufficio amministra anche i beni mobili ad esso affidati da altri enti della Santa Sede.

Zie ook:

Aanpassingen ingevolge het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Confermando una tradizione
Overdracht van de Gewone Afdeling van de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel naar het Secretariaat voor de Economische Zaken (8 juli 2014)
van Paus Franciscus van 8 juli 2014.

Een Kardinaal is de voorzitter hiervan, die door een groep van Vaders-Kardinalen wordt bijgestaan, en het kent twee afdelingen, de Gewone en de Buitengewone, onder leiding van een Secretaris-Prelaat.

Een Kardinaal is de voorzitter hiervan, die door een aantal Kardinalen wordt bijgestaan, onder leiding van een Secretaris-Prelaat.

Zie ook:

Aanpassingen ingevolge het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Confermando una tradizione
Overdracht van de Gewone Afdeling van de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel naar het Secretariaat voor de Economische Zaken (8 juli 2014)
van Paus Franciscus van 8 juli 2014.

De Gewone Afdeling

 • beheert de goederen, waarvan de zorg aan haar is toevertrouwd, die, als dat nodig is, ook het advies van deskundigen inroept;
 • en beraadslaagt wat de juridisch-economische staat van de beambten van de Heilige Stoel aangaat;
 • zij waakt over de instituten die onder haar beheersleiding staan;
 • zij zorgt er voor dat alles aanwezig is, wat voor de gewone gang van zaken voor de Dicasterieën nodig is om de eigen doelen na te streven;
 • zij draagt verantwoording voor de financiële boekhouding en
 • voor de uitgaande en de inkomende gelden
 • alsook maakt zij de berekening van het afgelopen jaar
 • als een begroting voor het komende jaar.

Zie ook:

 Aanpassingen ingevolge het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Confermando una tradizione
Overdracht van de Gewone Afdeling van de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel naar het Secretariaat voor de Economische Zaken (8 juli 2014)
van Paus Franciscus van 8 juli 2014.

De Buitengewone Afdeling beheert de bijzondere roerende goederen, en zorgt voor het behoud van de roerende goederen, die door de andere Instituten van de Heilige Stoel aan haar zijn toevertrouwd.

Zie ook:

Aanpassingen ingevolge het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Confermando una tradizione
Overdracht van de Gewone Afdeling van de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel naar het Secretariaat voor de Economische Zaken (8 juli 2014)
van Paus Franciscus van 8 juli 2014.

Dossier Administratie voor het Patrimonium van de Apostolische Stoel

Document

Naam: PASTOR BONUS
Over de hervorming van de Romeinse Curie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juni 1988
Copyrights: © 2002, Canoniekrecht op de site van Rorate
Inclusief enkele aanpassingen sindsdien (Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden)
Bewerkt: 22 maart 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test